به گزارش عصر توریسم مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل اظهار داشت: هم زمان با هفته پاسداشت استان اردبیل، جشن بزرگ سالروز ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار می گردد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، نادر فلاحی با بیان این خبر خاطرنشان كرد: «هم زمان با ۹ مرداد و سالروز ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی جشن بزرگ ثبت جهانی در اردبیل برگزار می گردد.» او افزود: «در این جشن برنامه های متنوعی پیشبینی شده و به دنبال معرفی پیشینه تاریخی و نقش صفویه در شكل گیری حكومت منسجم ملی و دینی هستیم.» مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اظهار نمود: «بقعه شیخ صفی الدین نماد سلسله صفویه در كشور است و به واسطه قرارگیری مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی و شاه اسماعیل صفوی از اهمیت تاریخی، دینی و فرهنگی بالایی برخوردار می باشد.» به قول فلاحی در هفته پاسداشت استان اردبیل بناهای تاریخی در رابطه با دوره صفویه میزبان رویدادها و برنامه ها خواهد بود و بخصوص بقعه شیخ صفی الدین كه در سال ۲۰۱۰ به ثبت جهانی رسید محور برنامه هاست. او با تاكید به در هفته پاسداشت استان اردبیل تبیین جایگاه صفویه در چارچوب برنامه های متنوع مورد تاكید است، افزود: «نگاه ویژه این دوره از برنامه های هفته پاسداشت استان اردبیل توجه به آموزش و اطلاع رسانی كودكان و نوجوانان است.»