عصر توریسم: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: گردشگری بعنوان اولویت اول همكاری با مركز تجارت بین المللی(ITC) در بخش توسعه صادرات برگزیده شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ولی تیموری در نشست هم اندیشی با نمایندگان مركز تجارت بین المللی (ITC) كه با حضور كارشناسان و مشاورانی از سازمان توسعه تجارت، وزارت امورخارجه، بخش های خصوصی و دانشگاهی كشورمان در محل معاونت گردشگری برگزار شد؛ اظهار داشت: به دنبال نشست های كارشناسی كه به منظور تدوین استراتژی ملی صادرات انجام گرفته؛ چهار بخش اقتصادی اولویت دار كشورمان برای همكاری با طرف های اروپایی مشخص شده كه در همین راستا، حوزه گردشگری با كسب بیشترین امتیاز در اولویت اول همكاری پذیرفته شد. معاون گردشگری اضافه كرد: با عنایت به اینكه گردشگری، صنعتی بین المللی به شمار می آید؛ بدین جهت استفاده از تجارب موفق جهانی و همكاری با نهادهای بین المللی همچون مركز تجارت بین المللی (ITC) از ضروریات حوزه گردشگری كشور برای حضور در این بازار پررقابت است. وی ضمن تشریح برنامه های مهم در دست اقدام سازمان در حوزه گردشگری پیشنهاد كرد؛ همكاری با مركز تجارت بین المللی نیز در قالب همین برنامه های در دست اجرا و در امتداد افزایش غنای آنها پیش برود كه این پیشنهاد به سبب همسویی با اهداف، برنامه ها و روش كار مشاوران ITC، مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه این نشست، خانم “الكساندرا گولووكو”، نماینده مركز تجارت بین المللی (ITC) در حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی مرتبط ضمن معرفی فعالیت های ITC و ارائه مطالعات موردی موفق (Case Studies) در سایر كشورها، به بحث و تبادل نظر با حاضران پرداختند. همین طور مدیران كل معاونت گردشگری نیز با ارائه نتایج و روند پیشبرد طرح های بین المللی گردشگری در دست اقدام، به ارائه راهكارهای اجرایی پیوند پروژه های مورد نظر با سوژه تدوین استراتژی های توسعه صادرات صنعت گردشگری با همكاری مركز تجارت بین المللی (ITC) پرداختند. مركز تجارت بین المللی (ITC) تحت نظر سازمان تجارت جهانی (WTO) و كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) فعالیت می كند و كانون اصلی سیستم سازمان ملل برای همكاری فنی با كشورهای در حال توسعه در امتداد ارتقا بخشیدن به ظرفیت تجاری آنهاست.

منبع: