عصر توریسم: مدیركل میراث فرهنگی لرستان از آغاز مرمت پل تاریخی كشكان شهرستان چگنی آگاهی داد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، سید امین قاسمی در سخنانی اظهار داشت: به دنبال وقوع سیل فرودین ماه سال جاری و لطمه به قسمتی از پل كشكان مرمت این اثر تاریخی به منظور تثبیت وضعیت موجود آن شروع شد.
وی اضافه كرد: در این بخش از مرمت نسبت به استواری بخشی بستر و پی این پل تاریخی در جهت تثبیت پایه ها و جلوگیری از نشست آنها اقدام خواهد شد.
مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان اشاره كرد: اعتبار این فصل از مرمت پل تاریخی كشكان بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده كه از محل اعتبارات ملی تأمین شده است.

منبع: