به گزارش عصر توریسم جشنواره بین المللی حماسه سرایی اقوام و ملل جهان برای پنجمین بار در قرقیزستان با هدف تحكیم پل های فرهنگی بین المللی، نزدیكی ملت ها، مساعدت به گسترش بردباری و دوستی برگزار گردید.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، به قول عظمت جامانقول اف وزیر فرهنگ، اطلاع رسانی و گردشگری قرقیزستان، حماسه ماناس هر دو سال یك مرتبه تمامی حماسه های جهان را دور خود جمع می كند. حماسه مهاباراتای هندی، الیاد و ادیسه یونانی، شاهنامه فارسی و ماناس قرقیزی آیینه تاریخ، فرهنگ، سنتها و جهان بینی هر ملت هستند. ازاین رو در قرن ۲۱ لازم است این میراث غنی حفظ به نسل های آینده منتقل شود. مانند گذشته این جشنواره در دو مرحله – علمی-كاربردی و فرهنگی-معرفتی برگزار گردید. در قالب این جشنواره همایشی تحت عنوان «تصویر اسطوره ای و حماسی از جهان بعنوان فرم انعكاس واقعیت» به مناسبت ۱۲۵- مین سالروز سایاقبای كارالایف ماناس چی مشهور قرن بیستم برگزار گردید. در این همایش محققان و دانشمندانی از ۲۳ كشور خارجی (كشورهای حوزه شوروی سابق، چین، هند، تبت، اروپا و آمریكای لاتین) به مسایل حفظ و ترویج میراث حماسی، تبادل تجربیات و عرضه دستاوردهای خود در این زمینه پرداختند. به قول برگزاركنندگان هر سال از محققان و پژوهشگران جدیدی جهت شركت در این جشنواه دعوت می شود. امسال هیات بزرگی از چین با حماسه سرایانی در ژانرهای مختلف در این جشنواره شركت كرده بود. مبحث تحقیقات از كشور دوست متنوع بوده است: تحلیل سنت های قصه گویی، فولكلور و آداب و رسوم چینی. مكتب ادبیات شفاهی چینی ریشه های عمیق دارد و محققان قرقیزی زمینه های فراوانی برای همكاری با طرف چینی در حوزه حماسه سرایی پیدا كرده اند. در صحن فیلارمونی ملی قرقیزستان دهكده كوچ قرقیزی همراه با نمایشگاه صنایع دستی برگزار شده بود. در چارچوب این جشنواره رسم توشو كسو (بریدن طناب پای بچه) در جشن یك سالگی كودك و هم مسابقات فرهنگی «بهترین یورت قرقیزی»، «لباس عشایر»، «بهترین ماناس چی» و «بهترین داستان چی» برگزار گردید. این جشنواره با راهپیمایی تنوع فرهنگی به پایان رسید. در این جشنواره حماسه های ملت های جهان، آداب و رسوم شمنیستی، آوازخوانی حلقوی، هنر قایچی، فلسفه درویشان صوفی، نمایشنامه ها اجرا شده است. مهمانان از مركز فرهنگی روح اردو واقع در دریاچه ایسیك كول، مركز تمدن عشایر و موزه نگارگری صخه ای قرقیزستان بازدید نمودند. شایان ذكر است كه اولین جشنواره بین المللی حماسه سرایی قرقیزستان در سال ۲۰۰۶ توسط چنگیز آیتماتوف پیشنهاد و برگزار گردید. وی كوشش كرد سطح و وسعت این برنامه فرهنگی مهم را پایه گذاری نماید كه برگزاركنندگان تلاش دارند تا كنون از آن پیروی نمایند. هر دوره جدید با عنایت به چالش های جدید طراحی و پیشنهاد می شود. از خصوصیت های این جشنواره این است كه نه تنها ژانرهای مختلف اجرا در آن معرفی می گردند بلكه محققان و پژوهشگران در حوزه حماسه سرایی هم در آن حضور دارند. این گزارش را رایزن فرهنگی ایران درقرقیزستان در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.