عصر توریسم: مدیرعامل خانه موزه انتظامی با اشاره به بازسازی و نزدیك كردن فضای این مكان به زیست و شخصیت زنده یاد عزت الله انتظامی از صدور پروانه فعالیت این خانه از طرف سازمان میراث فرهنگی آگاهی داد.

شكرخدا گودرزی مدیرعامل خانه موزه انتظامی درباره بازسازی های انجام شده در این مكان كه طی چند ماه گذشته در دست انجام بود، به خبرنگار مهر اظهار داشت: ما با عنایت به برنامه ای كه داشتیم با تشكیل یك كارگروه با حضور خانم فكور نماینده اداره كل موزه های سازمان میراث فرهنگی، سعی كردیم تا این مكان را به خانه موزه ای استاندارد تبدیل نماییم. ما با بازسازی اساسی كه در فضای موزه ای خانه انجام دادیم به این سمت حركت كردیم كه چگونه با عنایت به شخصیت، فعالیت و زیست استاد انتظامی، فضای داخلی خانه موزه را تعریف نماییم.
وی افزود: ما آغاز به تولید طرح محتوایی در كارگروه مدنظر كردیم و برمبنای وسایل شخصی، اسناد و مدارك استاد انتظامی كه توسط مجید انتظامی در اختیارمان قرار گرفته بود، همین طور فعالیت های سینمایی، تئاتر و تلویزیونی استاد، طرح محتوایی را اجرا كردیم. برمبنای طراحی انجام شده، فضای قبلی موزه را صد در صد تخریب و آغاز به مرمت و ساختن بخش های مختلف آن كردیم.
گودرزی در ادامه سخنان خود تاكید كرد: تلاش ما این بود كه وقتی مخاطبان وارد خانه موزه انتظامی می شوند، با زندگی، سیر و سلوك، شخصیت و زیست استاد آشنا گردند.
مدیرعامل خانه موزه انتظامی با اشاره به راه اندازی سه سكو در حیاط خانه موزه و نزدیك كردن این فضای باز به فضای اجرای نمایش های تخت حوضی در خانه های قدیم، اضافه كرد: با حمایت خانه هنرمندان ایران و همین طور سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مجسمه استاد انتظامی كه در خانه هنرمندان نصب بود، ترمیم و به خانه موزه منتقل شد.
وی اظهار نمود كه بدون حمایت و همكاری كمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، سازمان زیباسازی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱ و همین طور سازمان میراث فرهنگی بازسازی خانه موزه انتظامی و تعریف جدید هویت این مكان، امكانپذیر نبود.
گودرزی در ادامه سخنان خود بیان كرد: پس از اختتام بازسازی و تعریف فضای موزه، بازدید كارشناسان اداره كل موزه های سازمان میراث فرهنگی انجام و مشخص شد كه ما تا حدود ۵۰ درصد هویت این مكان را برمبنای شخصیت و فعالیت های استاد انتظامی تعریف كرده ایم و همین امر موجب شد تا خانه موزه انتظامی پروانه راه اندازی را از سازمان میراث فرهنگی دریافت كند.
مدیرعامل خانه موزه انتظامی درانتها اشاره كرد: تأسیس خانه موزه های مشاهیر فرهنگ و هنر تأثیر بسزایی در توسعه فرهنگی شهر خواهد داشت.

منبع: