عصر توریسم: معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی برای شركت در نشست رایزنی های 5 جانبه با سوژه توسعه روابط گردشگری میان كشورهای حاشیه دریای خزر، امروز 4 شهریور به قزاقستان سفر می كند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشست رایزنی های ۵ جانبه كشورهای ساحلی دریای خزر با سوژه ” توسعه روابط گردشگری میان كشورهای حاشیه دریای خزر ” ۲۸-۲۷ آگوست ۲۰۱۹ مطابق ۶-۵ شهریور ۱۳۹۸ در شهر “اكتائو” قزاقستان برگزار می گردد و ولی تیموری معاون گردشگری با هدف ارتقا و توسعه همكاریهای منطقه ای- بین المللی در حوزه گردشگری دریای خزر در این جلسه شركت می كند. نشست مذكور پیرو اجرایی شدن توافقات پنجمین نشست سران كشورهای ساحلی دریایی خزر كه در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ در شهر “اكتائو” قزاقستان برگزار شد؛ تشكیل می شود. در نشست رایزنی های ۵ جانبه كشورهای ساحلی دریای خزر پنج كشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و تركمنستان با هدف توسعه و ارتقای همكاریهای حوزه گردشگری منطقه ای پیرامون دریای خزر گرد هم جمع می شوند و معاون گردشگری علاوه بر شركت در نشست های دوطرفه با نمایندگان كشورهای حاضر پیرامون سوژه توسعه روابط گردشگری دوجانبه میان دو كشور، با ارائه ” پیش نویس موافقت نامه همكاریهای گردشگری كشورهای ساحلی دریای خزر”، چشم اندازی هدفمند پیش روی این حوزه خواهد گشود.

منبع: