به گزارش عصر توریسم رئیس كمیته بین الملل كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حادثه ضرب و شتم توریست دوچرخه سوار آلمانی را برای امنیت اجتماعی و منافع اقتصادی كشور صدمه زا دانست و بر ضرورت ورود دادستان به اینگونه حوادث تاكید نمود.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفتگو با ایسنا با اشاره به خبر احتمال آزادی ضاربین توریست آلمانی به علت نبود شاكی خصوصی اظهار داشت: نباید چنین حادثه ای را به فضای فرهنگی ایران تعمیم داد، جامعه ایران مهمانواز است و در طول تاریخ دارای تعاملات فرهنگی زیادی با مردمان جهان بوده است. هر توریستی كه به ایران آمده از مهمانوازی و فرهنگ ایرانیان به خوبی یاد كرده است.
وی ادامه داد: لازم بود كه دستگاه قضا حادثه گردشگر آلمانی را به صورت جدی پیگیری می كرد؛ در اینگونه حوادث حتما به شاكی خصوصی نیازی نیست؛ چون كه می تواند به وجهه فرهنگی، منافع اقتصادی و به امنیت اجتماعی ما صدمه بزند؛ مدعی العموم باید به این مورد ورود و قاطعانه با این افراد برخورد می كرد.
رئیس كمیته بین الملل كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان كرد: اگر این برخورد انجام نگیرد برای هر فردی كه قصد سفر به ایران را داشته باشد این دغدغه وجود خواهد داشت كه امكان دارد گرفتار چنین حادثه ای شود، از جانب دیگر نبود یك برخورد قاطع باعث می شود برای افرادی كه زمینه ارتكاب افعال مجرمانه دارند بازدارندگی لازم حاصل نشود.
این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح كرد: دادستان باید به این مورد ورود می كرد چون كه این اتفاق نظم عمومی، منافع اقتصادی، منافع اجتماعی و حیثیت كشور را مورد صدمه قرار می دهد، با وجود شرایط كنونی و نبود آمار بالای گردشگر لازم بود كه دستگاه قضا با این مورد به صورت قاطع برخورد می كرد.

دسته‌ها: توریسم