به گزارش عصر توریسم مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پرونده ثبت جهانی كوههای مینیاتوری در چابهار برای درج در لیست میراث پیشنهادی یونسكو آماده می شود.
علیرضا جلال زایی مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت به اهمیت توسعه گردشگری در منطقه چابهار و كنارك در همایش ثبت آثار تاریخی كه امسال در بندر انزلی برگزار شد، سه اثر شامل منظر طبیعی روستای بریس در ۶۵ كیلومتری شرق چابهار، كوه های مینیاتوری و منظر طبیعی و فرهنگی روستای گرگان نیكشهر در لیست آثار ملی ثبت شدند. وی اظهار داشت: در نظر داریم تا پس از ثبت ملی كوه های مینیاتوری، پرونده ثبت جهانی این كوه ها كه در ایران بی نظیر هست را تهیه نماییم نمونه این كوه ها تنها در آمریكاست كه البته از نظر قدمت به كوه های مینیاتوری ایران نمی رسد. جلال زایی بیان كرد: كوه های مینیاتوری استان سیستان و بلوچستان در حدفاصل تنگه بریس تا گواتر است و از آنجائیكه هیچ دست خوردگی در آن وجود ندارد و مشكل هماهنگی با سازمانهای دیگر را هم ندارد، تصور می نماییم برای ثبت جهانی آن جلوتر از پرونده جنگل های هیركانی باشیم.