به گزارش عصر توریسم طبق جدیدترین گزارش انتشار یافته در سایت رسمی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، گردشگری بین المللی در فاصله ماه ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۹، نسبت به همین بازه زمانی پارسال از افزایش ۴ درصدی برخوردار بوده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، منطقه خاورمیانه با رشد ۸ درصدی پیشتاز گردشگری بین المللی در نیم سال اول سال ۲۰۱۹ بوده و بعد از آن آسیا و اقیانوسیه با رشد ۶ درصدی، اروپا با ۴ درصد رشد، آفریقا با ۳ درصد رشد و قاره آمریكا با ۲ درصد رشد در رده های بعدی قرار می گیرند.
مقاصد مختلف در سراسر جهان در فاصله زمانی ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۹، آمار ۶۷۱ میلیون ورودی توریستهای خارجی را به ثبت رساده اند. این رقم نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، حدود ۳۰ میلیون نفر بیشتر است.
آسیای جنوبی و شمال شرقی آسیا با ۷ درصد افزایش ورودی توریستهای خارجی، بزرگ ترین سهم افزایش گردشگری بین المللی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص داده اند. كشورهای جنوبی شرقی آسیا و اقاینوسیه با ۵ و ۱ درصد افزایش در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
آمریكای شمالی و آمریكای مركزی هم به ترتیب از ۲ و ۱ درصد افزایش آمار ورودی گردشگران بین المللی در نیم سال اول سال ۲۰۱۹ برخوردار بوده اند. این در شرایطی است كه آمار ورودی توریستهای خارجی آمریكای جنوبی با ۵ درصد كاهش مواجه بوده است.
اطلاعات عرضه شده از افزایش كلی ۳ درصدی ورودی توریستهای خارجی در قاره آفریقا خبر می دهد. آمار ورودی توریستهای خارجی به آفریقای شمالی هم ۹ درصد افزایش داشته است.