به گزارش عصر توریسم مدیركل میراث فرهنگی لرستان اظهار داشت: مراتب ثبت تونل برفی شهرستان ازنا در لیست آثار طبیعی كشور به شماره 573 به استاندار لرستان ابلاغ گردید.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، طی نامه ای از طرف وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراتب ثبت اثر طبیعی تونل برفی ازنا به استاندار لرستان ابلاغ گردید.
مدیر كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان در این خصوص اظهار داشت: در امتداد اجرای تبصره دو قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كشور مصوب دی ماه ۱۳۸۲ و بخشنامه اجرایی آن مصوب چهارم مرداد ۱۳۸۴ به شماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۱۵ هـ. هیات محترم وزیران با سوژه ثبت میراث طبیعی باارزش كشور در لیست میراث طبیعی ملی، پرونده ثبت تونل برفی ازنا تهیه و به دفتر ثبت آثار و حفظ و احیا میراث طبیعی و معنوی ارسال شد.
سید امین قاسمی اشاره كرد: بعد از طی تشریفات قانونی، مراتب ثبت این اثر در لیست آثار طبیعی كشور به شماره ۵۷۳ به استاندار لرستان ابلاغ گردید.
بنابراین گزارش، تونل برفی از جاذبه های طبیعی لرستان است. این تونل برفی به صورت طبیعی در برف و یخ های دامنه زیبا و سر به فلك كشیده اشترانكوه در منطقه كمندان شهرستان ازنا به وجود آمده است كه طول این تونل بالغ بر ۸۰۰ متر وارتفاع آن از كف تونل تا سقف بین ۲.۵ تا ۳ متر است.

منبع: