به گزارش عصر توریسم، وضعیت آماری گردشگران بر اساس داده های دریافتی از پلیس مهاجرت كشور، تدوین و منتشر می شود همینطور مبنای عرضه وضعیت ورود و خروج گردشگراز طرف پلیس مهاجرت كشور، ثبت گذرنامه درسامانه اختصاصی است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «آیا آمارهای وزیر میراث فرهنگی در مجلس درست بود؟» توضیحات معاونت گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی را درحالی به خبرگزاری مهر ارسال كرد كه ولی تیموری معاون گردشگری پاسخگوی خبرنگاران در اینباره نبوده و تنها بعد از انتشار این گزارش واكنش نشان داده است! با این وجود در این متن كه توضیحات وی است آمده: گزارش وضعیت آماری گردشگران ورودی و خروجی بر اساس داده های پلیس مهاجرت كشور است. وضعیت آماری گردشگران ورودی و خروجی بر اساس داده های دریافتی از پلیس مهاجرت كشور، تدوین و منتشر می شود ضمن این كه مبنای عرضه وضعیت ورود و خروج توریست از سوی پلیس مهاجرت كشور، ثبت گذرنامه در سامانه اختصاصی است. آمارهای مربوط به توریستهای داخلی بر اساس گزارش دریافتی از نتایج “طرح آمارگیری از گردشگران ملی” مركز آمار ایران، و همینطور داده های عرضه شده از سوی پلیس اماكن كشور است. گزارش های اعلام شده در مورد ابعاد مختلف اثرات گردشگری بخصوص در حوزه اقتصاد گردشگری و درآمدهای ارزی حاصل از آن، بر اساس گزارش های بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، مركز آمار ایران، گزارش “توریسم هایلایتز” سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، گزارش سالانه اثرات اقتصادی سفر و گردشگری در ایران و جهان” شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) و همینطور گزارش سالانه رقابت پذیری سفر و گردشگری مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) و… عرضه می شود. آمارهای اعلام شده در مورد زیرساختها، تسهیلات و خدمات، بنگاه ها و نیروهای فعال در حوزه گردشگری بر اساس صدور موافقت های اصولی، مجوزها، ثبت شركت ها و گواهی نامه های صادره دارای شماره ثبت عرضه میشود كه با عنایت به ماهیت ثبتی این نوع داده ها، امكان تشكیك یا وجود مغایرت در آنها غیرمحتمل است. با عنایت به رسمیت هركدام از مراجع مورد اشاره در استخراج آمارهای گردشگری، رصد هركدام از اقلام آماری و راستی آزمایی آنها، با هدف رفع هرگونه تردیدی، به راحتی امكانپذیر است. امیدواریم با استقرار حساب های اقماری و نظام جامع آمار گردشگری این وزارتخانه، خود بعنوان مرجع آمارهای گردشگری بتواند مستقلاً پاسخگوی آمارهای این حوزه باشد.