به گزارش عصر توریسم ابتكار خراش روی فلزات مانند آلومینیوم و مس به نام یك هنرمند صنایع دستی به ثبت رسید.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، هنر خراش روی فلزات و برجسته كاری و نقاشی روی مس از كارهای ابداعی ثریا رودگریان است كه به ثبت رسیده است. وی در سرای هنر كه اخیرا به صنایع دستی اختصاص داده شده این آثار را به معرض نمایش گذاشته و كارگاه آموزشی هم برپا كرده است. رودگریان به خبرنگار مهر اظهار داشت: این هنر با استفاده از قلمی مانند سوزن روی آلومینیوم و یا فلزات دیگر خراش داده می شود روی مس هم این برجسته كاری صورت خواهد گرفت تا نقاشی مورد نظر بیرون بیاید بدین سان یك تابلوی نقاشی با مس خواهیم داشت. وی اظهار داشت: این رشته های هنری به ثبت رسید و جزو رشته های هنری است كه كد استاندارد فنی و حرفه ای را گرفته و استقبال خوبی هم از آن شد. حالا هر تابلو بسته به اندازه و فلز به كار رفته در آن از ۴۰۰ هزار تومان تا ۱۸ میلیون تومان قیمت دارد.
وی ادامه داد: این هنر را طیف مختلفی از افراد می پسندند از كارمند گرفته تا تاجر چون یك كار جدیدی در حوزه صنایع دستی است و در واقع سنت و مدرنتیه با هم در آن تركیب شده است. رودگریان درباره سرای هنر كه از تیر ماه هم ویژه تولیدكنندگان صنایع دستی افتتاح شده اظهار داشت: در اینجا هنرمندان كنار هم به تولید صنایع دستی می پردازند و از آنجائیكه مشتریان خویش را دارند از مناطق دیگر سفارش كار می گیرند حتی اگر كسی برای بازدید از اینجا نیاید. هر كدام از ما قبل از افتتاح اینجا مشتریان خودمان را داشته ایم.