به گزارش عصر توریسم اعضای هیات مدیره انجمن آژانسهای تهران و ایران ضمن مخالفت با ایجاد تشكل حرفه ای گردشگری می گویند: امكان واگذاری تصدی گری به تشكل ها نیست چون اصلا اختیاری وجود ندارد كه به آنها داده شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، سرویس فرهنگ: سوژه ایجاد تشكل های گردشگری برای دفاتر مسافرتی كشور سبب چالش شده است عده ای از مدیران دفاتر موافق آن بوده و به معاونت گردشگری درخواست هیات موسس داده اند و عده ای دیگر كه روسای انجمن های تهران و ایران هستند، مخالف آن بوده اند. آنها علت مخالفتشان را نظارت دولت روی تشكل بخش خصوصی می دانند و معتقدند كه واگذاری امور تصدی گری كه معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از آن صحبت می كند اصلا معنا ندارد چون اساسا نه می توان امور حاكمیتی را واگذار كرد و نه اختیار دیگری برای واگذاری وجود دارد! در اینباره خبرگزاری مهر نشستی را با برخی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران و تهران برگزار كرد تا هر یك از آنها نظرات مخالف خودرا درباره ایجاد تشكل گردشگری بیان كنند. آن هم در مقابل نظراتی كه هیات موسس پیشنهادی تشكل گردشگری دفاتر مسافرتی قبل از این با خبرگزاری مهر در میان گذاشته بودند. این افراد عبارت بودند از: مرتضی قربانی دبیر انجمن آژانسهای مسافرتی كشور.
حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و رئیس كانون سراسری دفاتر مسافرتی.
امیر پویان رفیعی شاد رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران و عضو هیات مدیره كانون سراسری دفاتر مسافرتی.
مصطفی سروی نایب رییس انجمن آژانسهای مسافرتی تهران و عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان كشور.
رضا نظامی رئیس انجمن دفاتر مسافرتی استان مركزی.
محمود فخری رئیس انجمن دفاتر مسافرتی استان فارس و عضو هیات مدیره كانون سراسری دفاتر مسافرتی. * آیا ایجاد تشكل غیر از این خواهد بود كه یك صدایی را در بین جوامع و انجمن ها و اتحادیه ها بوجود می آورد؟ فخری: باید دید هدف دولت از این اقدام چیست. راه اندازی تشكل حرفه ای چه ارتباطی به دولت دارد كه از دفاتر مسافرتی خواسته تا تشكل ایجاد كنند و مدافع حقوق خودشان شوند. * مشكل چیست؟ فخری: هر زمان كه آنها ببینند بخش خصوصی از حقوق خودش دفاع می كند و به نظر آنها خوش نیامد می گویند كه این افراد در انجمن صلاحیت ندارند و هیات مدیره جدید بیاید.

محمود فخری
نظامی: وقتی ما بر طبق انجمن صنفی ماده ۱۳۱ عمل می نماییم مجوزمان را از وزارت كار نمی گیریم بلكه از وزارت میراث فرهنگی گرفته ایم. این مصوبه مجلس است كه می گوید كل صنوف می توانند انجمن صنفی كارفرمایی یا كارگری داشته باشند. وزارت میراث فرهنگی به سبب پیشنهادی كه خودش در هیئت دولت مصوب كرده، می گوید شما آن انجمن صنفی كه به سبب قانون شكل داده اید را رها كنید و به سبب بخشنامه ای كه من مصوب كردم فعالیت كنید. از نظر حقوقی جایگاه مصوبه بالاتر است یا قانون؟ الان به صورت فراسازمانی عمل می نماییم و می توانیم خارج از آن مطالبات خودرا از متولی دنبال نماییم. اما وقتی زیرمجموعه میراث فرهنگی شدیم، تشكل ما حالت فرمایشی به خود می گیرد در آن صورت چطور می توانی متولی خودت را نقد كنی؟ متولی به راحتی كاری می كند كه لغو شوی چون دیگر امكان نقدش را پیدا نمی كنی.
انجمن صنفی ما به سبب قانون عام وزارت كار تشكیل شده است كه قابلیت انحلال و تحت تاثیر قرار دادن اعضا را ندارد. * بلاخره آژانسهای مسافرتی جزو صنف هستند یا صنعت؟ رفیعی: جزو تاسیسات گردشگری هستیم تاسیسات گردشگری یعنی دفاتر مسافرتی هم جزوش هست. وزارت كار مجوز تایید انتخابات و مجوز تشكل ما را می دهد. چون كارفرمایی هست مانند همه صنوف دیگر. نظامی: درست است كه ماده ۹۸ قانون برنامه می گوید كه گردشگری از قانون نظام صنفی مستثنی است اما باید یك تفكیكی صورت گیرد. نام تشكل قانون نظام صنفی اتحادیه است و انجمن های صنفی كارفرمایی و كارفرمایی وزارت كار از ابتدا نظام صنفی نبوده این با آن نظام صنفی در تناقض است. دو سال پیش گفتیم چون ما صنعت شناخته شدیم پس زیر پوشش قانون نظام صنفی نیستیم و اتحادیه هم نباید تشكیل دهیم. كارخانه ها هم جزو صنعت هستند و انجمن صنفی دارند. این اسم تشابه كلمه است. نظام صنفی با انجمن صنفی دو مقوله جداست. نظام صنفی اسم اتحادیه روی تشكل خودش دارد. مشكل صنف ما زیاد شده و وظیفه كنترل این بی قانونی ها با دولت و سازمان متولی ما بوده است. دولت این مشكلات را با تمام اختیاراتی كه داشت حل نكرده حالا میخواهد به تشكل ها بگوید بروید خودتان حل كنید. این دولت می باشد كه كوتاهی كرده اما میخواهد توپ عدم حل مشكلات را به زمین بخش خصوصی بیاندازد. اگر در قانون نظام صنفی همه چیز به اتحادیه ها تفویض می شود طبق همان قانون یك سری از امور مانند جواز كسب هم به اتحادیه ها می دهند اما تشكل حرفه ای نمی تواند امور حاكمیتی را به دست بگیرد. اگر دولت می توانست به تنهایی متولی صدور هر سه مجوز آژانس مسافرتی شود آن موقع می توانست بگوید تشكل حرفه ای راه می اندازیم. آیا منطقی است تشكل تنها برای نظارت روی بند (ب) ایجاد شود؟ وزارت میراث فرهنگی نتوانسته این تجمیع را انجام دهد و مجوز همه بندهای یك آژانس را در اختیار بگیرد. سازمان هواپیمایی و سازمان حج و زیارت هم نپذیرفته اند كه این امور را به میراث فرهنگی واگذار كنند. * نظر بعضی از مدیران دفاتر مسافرتی بر این است كه گردشگری از شمول قانون نظام صنفی خارج شده است و دفاتر دیگر صنف نیستند كه بخواهند انجمن صنفی داشته باشند. رفیعی: چرا ما باید تشكل را زیر مجموعه دولتی ببریم كه مخیر هست چنین تشكلی را راه بیندازد. وزارت كشور تنها مرجع قانونی صدور مجوز برای احزاب است و صنوف صنعتی را وزارت صمت و صنوف دیگر غیر صنعتی را وزارت كار مجوز می دهد. وقتی این حرف كه ما باید تشكل راه بیندازیم قانونی نیست چرا باید به آن تن بدهیم؟ انجمن دفاتر مسافرتی ایلام نتوانست مقاوت كند تشكل حرفه ای افتتاح شد و به سه سال نكشیده، آنرا منحل كردند. دولت می گوید تصدی گری را واگذار می كند. ما میخواهیم بدانیم دقیقا چه چیزی را می تواند واگذار كند وقتی نمی تواند صدور مجوز را به ما بدهد دیگر چه چیزی می ماند؟ صدور مجوز را كه الان سازمان متولی بی مهابا صادر می كند ما می توانیم تنها پرونده تشكیل بدهیم. این تشكل ها باید ابزاری در اختیارشان باشد كه اگر دولت تخلفی كرد از حقوق صنفی خود بتواند دفاع كند. وقتی زیرمجموعه آن بروم او می تواند آزادی را از ما بگیرد. تشكلی كه زیر نظر دولت باشد دیگر تشكل نیست. دولت می گوید مصوبه هیات وزیران را باید اجرا كنم ولی باید گفت دولت حق دخالت ندارد. اگر دولت وجاهت من را تایید كند؛ در واقع اختیار از من سلب شده است.

حرمت الله رفیعی
ما الان در انجمن ایران كمیسیون رسیدگی به شكایات داریم. انجمن استان تهران و میراث فرهنگی استان تهران نیز كمیسیون دارند درحالی كه اینها غیر قانونی می باشد. ما نمی توانیم رای صادر نماییم این تخلف است در نهایت می توانیم شورای صلح و سازش داشته باشیم. مگر ما قاضی هستیم كه بتوانیم رای بدهیم؟ ولی چون مردم به حقوق خود واقف نیستند، به این احكام تن می دهند. آیا وزارت میراث فرهنگی می خواهد رسیدگی به شكایات و فعالیت این كمیسیون ها را كه قانونی نیست به ما واگذار كند؟ * چطور یعنی نباید هیچ رایی صادر شود؟ قاضی: كمیسیون شكایت ما و كمیته فنی وزارت میراث فرهنگی طبق قانون جزو كمیسیون ها و دستگاههای قضاوتی غیر دولتی نیست ما در قانون دستگاههای دولتی و غیر دولتی را داریم. كمیسیون شهرداری ها می تواند مشكلات را به اجراییات بفرستد اما كمیسیون شكایات میراث فرهنگی و تشكل های وابسته این طور نیست. اگر كسی صدور رای آنها را نپذیرد، حق دارد. در میان صحبت ها گفته شد كه در صورت ایجاد تشكل، اختیارات از شما گرفته می شود مگر الان چه آزادی و اختیاراتی دارید كه امكان دارد از شما بگیرند ؟ سروی: اول باید گفت ایجاد تشكل چه كمكی می تواند بكند؟ اگر اشكالی در فعالیت انجمن های فعلی وجود دارد بگویند اصلاح گردد. آیا سازمانهای دیگر مانند هواپیمایی و یا حج و زیارت كه متولی صدور مجوزهای بند الف و پ هستند، قبول می كنند برای همه دفاتر مسافرتی تشكلی ایجاد شود كه تحت نظر وزارت میراث فرهنگی باشد؟ خوب است آنها هم بگویند كه ما هم می خواهیم تشكل حرفه ای خودمان را داشته باشیم مانند تشكل حرفه ای آژانسهای هواپیمایی یا آژانسهای زیارتی. * داشتن یك تشكل واحد در میان این همه انجمن و كانون و جامعه چه اشكالی دارد؟ سروی: اصلا چنین چیزی نیست كه همه انجمن ها و جوامع موجود یك تشكل واحد به نام تشكل گردشگری داشته باشند.

مصطفی سروی رفیعی شاد: آیا باید همه تشكل هایی كه از وزارت كار مجوز گرفته اند بگویند می خواهیم تشكل حرفه ای راه بیندازیم؟ تا زمانی كه پنجره واحد تشكیل نشده و سازمانهایی كه متولی صدور مجوز بند الف و پ هستند تجمیع نشوند، نمی توان توقع ایجاد چنین تشكلی را داشت. فخری: آیا انجمن هایی كه الان تشكل شده اند مگر غیرحرفه ای است كه میخواهند تشكل حرفه ای راه اندازی كنند. * معاون گردشگری چند روز قبل از موافقت و ابلاغ دستور واگذاری امور تصدی گری و اجرایی حوزه گردشگری به تشكل های غیردولتی و حرفه ای آگاهی داد این درحالی است كه شما از اول هم با آن مخالف بودید. رفیعی: نامه ای آقای مونسان به آقای تیموری داده بود ولی از دفتر گردشگری بیرون نیامده است. بلاخره این روزها روز شعار دادن است. سروی: من حساب كرده ام اگر این تشكل ها راه بیفتد حداقل ۷۳ انجمن جدید خواهیم داشت. غیر از اینكه حج و زیارت و هواپیمایی هم بگوید تشكل میخواهد. این مساله مانند آن است كه شورای شهر شهردار انتخاب نماید و استاندار هم بگوید شهردار حرفه ای میخواهم داشته باشم! چرا این تشكل های حرفه ای در استانهای خراسان جنوبی و همدان به وجود آمده اند؟ نظامی: خراسان جنوبی چون ماده ۱۳۱ نداشت تشكیل داد. در همدان هنوز این تشكل به مرحله نهایی نرسیده است. ما بررسی نموده ایم این تشكل ها نه تنها مشكلی را حل نمی كند بلكه انشقاقی را نیز در صنف بوجود می آورد.

امیر پویان رفیعی شاد رفیعی شاد: اگر انجمن ها ماهیت قانونی ندارند چرا برخی از همین افرادی كه خودرا موسس تشكل حرفه ای می دانند قبلا كاندید بازرس و هیات مدیره شده بودند؟ یا اگر كمیسیون شكایات رای ناحق می دهد چرا خودشان عضوش بوده اند؟ * بر طبق بخش نامه ۱۰۰۴۹/۹۷۳۴۰۰ در وزارت میراث فرهنگی، اگر افراد حقیقی و حقوقی برای تشكیل تشكل درخواست بدهند از این به بعد هیچ درخواستی مسموع نیست. شما پس از اینكه هیات موسس درخواست داد چه كردید؟ نظامی: سال ۹۵ كه این بخشنامه صادر شد، انجمن ها به دنبال رایزنی برای حل این مشكل بودند و در تاریخ هفتم شهریور سال ۹۷ رئیس وزارت میراث فرهنگی دستور توقف آنرا داد. * انجمن ها چرا درخواست تطبیق اساسنامه را دادند؟ قربانی: در سال ۹۵ قرار بود ساختار تغییر كند و معاون گردشگری نیز دبیر انجمن شود. مانند اینكه یك حوزه به حوزه های به سازمان اضافه می شود كه نامش تشكل حرفه ای است. این یعنی هزینه اش را بخش خصوصی بدهد و رئیسش یك مدیر دولتی باشد. الان از وزارت كار مجوز می گیریم ولی هیچ وقت وزارت كار به ما نامه نزده كه چرا بلیت گران یا ارزان است فقط در راه اندازی تشكل ها نظارت دارد. در اساسنامه ذكر كردیم كه انجمن صنفی می تواند عضو اتاق بازرگانی هم باشد در آن صورت نماینده اتاق مانند نماینده وزارت كار روی انتخابات ما هم نظارت دارد. همین حرف را به سازمان هم زدیم گفتیم شما می خواهید نظارت كنید به عملكردمان كه در اداره كل نظارت رسیدگی می كنی، ولی در این مورد مصوب می نماییم ما هم می توانیم به اساسنامه اضافه نماییم كه به تشكل حرفه ای هم پایبند هستیم در انتخابات هم شما نماینده برای نظارت بفرست ولی آنها قائل به این نیستند. آنها نمی توانند واگذاری را انجام دهند حتی مجوز بند ب را تا زمانی كه وزارت اطلاعات اجازه ندهد نمی تواند صادر كند. * اگر تطبیق صورت گیرد چه اتفاقی می افتد؟ قربانی: اگر تطبیق به معنای حرفی كه زدم باشد هیچ اتفاقی نمی افتد. آنها می گویند اساسنامه ای كه دارید را باطل كنید و یا اگر دارید به آن آن تشكلی كه من می گویم تبدیل شوید. ما هم می گوییم تو نه بودجه داری و نه اختیاری كه بخواهی به ما بدهی.

منبع: