به گزارش عصر توریسم معاون وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اینكه 11 قنات ثبت جهانی شده اند، اظهار داشت: ثبت جهانی قنات های كشور نشان دهنده اهمیت 35 هزار قناتی است كه در ایران وجود دارد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، محمدحسن طالبیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه قسمتی از پرونده راه موسوم به ابریشم انجام شده است، اضافه كرد: شاه راه های خراسان و راه های فرعی در هر كشوری باید اسم خاصی داشته باشند. وی با اشاره به اینكه تنوع فرهنگی، ادیان و میراث ناملموس در جاده ابریشم حائز اهمیت می باشد، افزود: برای این راه ۲۵ قطب در مرحله اول در نظر گرفته ایم و ۳ كریدور قطعی است كه به تركمنستان و آذربایجان و عراق می رسد و برای سال آینده در هفتیمن نشست «راه ابریشم» این پرونده مطرح می شود. طالبیان با اشاره به اینكه با عنایت به میربانی همدان بعضی از آثار مهم در سه حوزه طبیعی، تاریخی و فرهنگی و ناملموس در «راه ابریشم» ثبت خواهد شد، اظهار داشت: مطالبه مردم و مسئولان بسیار مهم می باشد كه به این نقطه رسیده ایم و این مساله كمك خواهدنمود. طالبیان با اشاره به اینكه آثار از جهت اهمیت و تجارب بسیار زیاد بطور حرفه ای در پرونده مسیر شاهی جمع آوری شده است، عنوان كرد: ۲۴ سال بخاطر شرایط جنگی و بازسازی؛ ثبت جهانی آثار تاریخی و طبیعی ایران انجام نشده بود اما در چند سال اخیر مسئولان این بخش بطور شبانه روزی برای این امر تلاش می كنند. وی با اشاره به اینكه پرونده ثبت كریدور راه آهن كشور در حال انجام می باشد، بیان كرد: آثار مدرن و صنعتی ایران نیز علاوه بر آثار تاریخی و طبیعی ایران باید ثبت جهانی شوند. طالبیان با اشاره به اینكه در زمینه ثبت جهانی مدیریت یكپارچه بسیار مهم می باشد، عنوان كرد: ثبت زنجیره ای كاروانسراهای ایران در حال انجام می باشد و نام ۲ كاروانسرای همدانی در این پرونده وجود دارد. معاون وزیر میراث فرهنگی كشور با اشاره به اینكه در زمینه قنات ها تابحال ۱۱ قنات ثبت جهانی شده اند، اظهار داشت: ثبت جهانی قنات های كشور نشان دهنده اهمیت ۳۵ هزار قناتی است كه در ایران وجود دارد. وی با اشاره به اینكه برخی از پرونده های جهانی باز هستند و می توان سالیانه ۲۵ درصد به آنها اضافه كرد، اضافه كرد: طی روزهای آینده بازدیدی از قنات قاسم آباد همدان انجام می شود و در صورت تایید؛ این قنات به پرونده قنات های جهانی اضافه خواهد شد. وی با اشاره به ظرفیت بالای همدان در امتداد برگزاری نشست های بین المللی اظهار داشت: رسانه ها بهترین یار و حمایت كننده موضوعات میراث فرهنگی هستند.

منبع: