به گزارش عصر توریسم هر چند ۱۷ هزار لوح هنوز دست آمریكایی هاست، اما امیدواری مسئولان وزارتخانه ای كه خودش هم نوپاست آن قدر زیاد است كه به نظر می آید فقط یك مهرِ «اوفك» پای برگه ی خروج همه ی ۱۷ هزار گل نبشته ی باقی مانده، كافی است تا اسناد مكتوبِ تاریخِ هخامنشی ها را كاملا در اختیار ایرانیان قرار دهد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، حالا با گذشت بیشتر از ۸۰ سال از خروج گل نبشته هایی كه قرار بود فقط برای مطالعه به دانشگاه شیكاگو امانت داده شوند و یك روز بعد از پیشبینی ایسنا بخش كوچكی از الواح باقی مانده در دانشگاه شیكاگو به تهران رسیده و در موزه مادر ایران در حال آماده سازی است تا پس از استراحتی چند دهه ای، در سرزمین مادری خود به نمایش درآیند.
باستان شناسان الواح را سال ۱۳۱۳ شمسی در تخت جمشید كشف كردند و با موافقت دولت وقتِ ایران برای مطالعه و بررسی به دانشگاه شیكاگو امانت دادند. الواح در ۵۰ صندوق چوبی شامل حدود ۲۰۰۰ جعبه ی مقوایی و چند پیت نفتی كه در تخت جمشید (پارسه، پرسپولیس) به پارافین آب شده آغشته شده بودند، از راه بوشهر به آمریكا فرستاده شدند.
در همان زمان، قرارداد و موافقت نامه ای هم تدوین شد كه در آن آمده بود «ایران لوح هایی گلی را برای رمزگشایی و خواندن به امانت به دانشگاه شیكاگو كه مشغول كاوش تخت جمشید (پارسه، پرسپولیس) بود، می سپارد»
در اواخر سال ۱۹۳۶ یا ۱۹۳۷ میلادی برای حدود دو یا سه ماه، گل نوشته ها را پارافین زدایی كردند تا سال ۱۹۳۷ میلادی، برای مطالعه آماده شدند. چهار كارشناس روی لوح های گلی تخت جمشید كار می كردند. یك استاد بزرگ سومرشناسی به نام آرنولد پوبل (poebel) و دو شاگرد او كه یكی مرحوم «جورج كامرون» و دیگری «ریچارد هلك» بودند ابتدا لوح ها را كه به خط میخی بودند، رمزگشایی كردند تا زبان آنها مشخص شود. وقتی دریافتند كه گل نبشته ها ایلامی هستند، روی آنها كار كردند. اما چون در آن زمان، آگاهی ها از دوره ی ایلامی هخامنشی فقط سنگ نوشته های پادشاهان هخامنشی بود، كار به كندی پیش می رفت.
نخستین تصاویر الواح هخامنشی بازگردانده شده از آمریكا به ایران

دسته‌ها: توریسم