به گزارش عصر توریسم مدیر كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل اظهار داشت: در طول یك سال قبل وسیعترین كاوش ها و بیشترین تعداد مناطق در حال كاوش كشور در استان اردبیل بوده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، نادر فلاحی قبل از ظهر شنبه در بازدید از جستجوهای دیرینه شناسی «جمعه مسجد اردبیل» اشاره كرد: در طول یك سال قبل وسیعترین كاوش ها و بیشترین تعداد مناطق در حال كاوش، در استان اردبیل انجام پذیرفته و این مساله مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی نیز قرار گرفته است. وی ادامه داد: در یك سال قبل ۹ محوطه تاریخی در استان كاوش شده كه شامل كنزق، آلاجوق، یل سویی، شال، فخرآباد، آناهیتا، آتشگاه، جمعه مسجد و ایردیموسی است. مدیركل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل افزود: این ۹ محوطه شامل وسعتی بالغ بر ۳۵ هكتار است كه برای نخستین بار در استان اردبیل انجام گرفته و در نوع خود بی نظیر است. فلاحی با اشاره به انجام دقیق و علمی جستجوهای انجام یافته در استان، اشاره كرد: تمامی این كاوش ها با مجوز و نظارت پژوهشكده میراث فرهنگی و گردشگری كشور و با استفاده از متخصصین دیرینه شناسی در اداره كل میراث فرهنگی استان و دانشگاه محقق در حال انجام می باشد. وی ادامه داد: اعتبار اختصاص یافته برای كاوش در این ۹ منطقه توسط اداره كل میراث فرهنگی استان اردبیل نزدیك به دو میلیارد تومان برآورد شده است.

منبع: