به گزارش عصر توریسم مدیركل میراث فرهنگی لرستان اظهار داشت: در ۶ ماهه امسال، یك میلیون و ۲۸۸ هزار و ۹۷۷ نفر از جاذبه های گردشگری لرستان بازدید كرده اند كه از این تعداد ۹۶۶ نفر توریست خارجی بوده اند.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، سید امین قاسمی امروز چهارشنبه در سخنانی بیان داشت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، یك میلیون و ۲۸۸ هزار و ۹۷۷ نفر از جاذبه های گردشگری لرستان بازدید كرده اند كه از این تعداد ۹۶۶ نفر توریست خارجی بوده اند.
وی با اشاره به اینكه سیل فروردین ماه امسال باعث خسارت زیادی به برخی اماكن تاریخی، فرهنگی و همینطور تخریب تاسیسات گردشگری لرستان شد و در نتیجه كاهش توریست در نیمه اول سال به استان را به دنبال داشت، افزود: قلعه تاریخی، فرهنگی فلك الافلاك خرم آباد با ۳۹۹ هزار و ۱۲۸ بازدید در میان آثار تاریخی طبیعی لرستان بیشترین بازدید را به خود مختص كرده است.
مدیركل میراث فرهنگی لرستان اضافه كرد: همینطور در ۶ ماهه نخست امسال ۸۹۷ هزار و ۳۹۸ نفر در واحدهای اقامتی استان اقامت داشته اند.
قاسمی تصریح كرد: تلاش خواهیم كرد در نیمه دوم سال با برنامه ریزی مناسب و فراهم كردن زیرساخت های مورد نیاز حضور گردشگران را در لرستان افزایش دهیم.