به گزارش عصر توریسم مدیركل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی اظهار داشت: «با موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بازدید از موزه ها و اماكن تاریخی تحت پوشش این وزارتخانه به مناسبت روز ملی پارالمپیك (24 مهرماه) برای جانبازان و معلولان مجانی است.»
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، محمدرضا كارگر – مدیركل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی سازمان میراث فرهنگی – اعلام نمود: «با توجه به درخواست رئیس كمیته پارالمپیك كشور و موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بازدید از موزه ها و اماكن فرهنگی، تاریخی تحت پوشش این وزارتخانه، به مناسبت روز ملی پارالمپیك در روز 24 مهر برای جانبازان و معلولان به همراه یك نفر از اعضای خانواده مجانی است.»