به گزارش عصر توریسم دولت فرانسه با متهم كردن اعتراضات خیابانی جلیقه زردها و همینطور ˮبرگزیتˮ، اعلام نمود كه نمی تواند به اهداف گردشگری ۲۰۲۰ و جذب ۱۰۰ میلیون توریست برسد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از لوكال فرانس، وزیر گردشگری فرانسه اعلام نمود كه این كشور همچنان هدف خویش را برای رسیدن به سالانه ۱۰۰ میلیون توریست را دنبال می كند اما با عنایت به شرایط كنونی دستیابی به این هدف با دو سال تاخیر به سال ۲۰۲۲ موكول می شود.
دولت سوسیالیست و پیشین فرانسه به ریاست «نیكولا ساركوزی» هم اعلام نموده بود هدف آنها رسیدن به هدف بلندپروازنه جذب ۱۰۰ میلیون توریست تا سال ۲۰۱۴ است.
فرانسه سال قبل با جذب ۸۹.۴ میلیون گردشگر خارجی، پرگردشگرترین كشور جهان بود اما دولت كنونی فرانسه اعتقاد دارد تأثیر ماه ها اعتراضات ضد دولتی و خیابانی جلیقه زردها و همینطور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) مقصران اصلی در عدم دستیابی به ركود ۱۰۰ میلیون توریست در سال ۲۰۲۰ هستند.
اعتراضات خشمگین ضد «امانوئل مكرون» از جانب گروهی از معترضان معروف به جلیقه زردها كه از سال قبل شروع شد و در بعضی مقاطع به خشونت هم كشیده شد باعث شد خیلی از گردشگر ها درباره سفر به فرانسه تجدیدنظر كنند.
بعنوان مثال در پاریس كه مهم ترین شهر گردشگری فرانسه است خیلی از معترضان با پلیس درگیر شدند، فروشگاه ها غارت شد و ماشین ها در حوالی خیابان كاخ الیزه به آتش كشیده شد وبه همین دلیل خیلی از مناطق مركزی پاریس و دیگر شهرهای مهم تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت تا این كه اعتراضات در طول تابستان به تدریج فروكش كرد.
آمار ارقام عرضه شده از جانب اداره آمار فرانسه هم از آن حكایت می كند كه شمار گردشگران ورودی به این كشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۲.۵ درصد كاهش یافته است و در منطقه مركزی پاریس این كاهش ۴.۸ درصد گزارش شده است.
وزیر گردشگری فرانسه از كاهش مدت اقامت توریستهای خارجی در این كشور در نیمه نخست 2019 هم اطلاع داده است و آنرا نتیجه جنبش ها اجتماعی سراسری در كشور در ابتدای سال دانست كه میزان اقامت متوسط و دراز مدت را تحت تأثیر قرار داده است.
او همینطور كاهش ارزش پوند در مقابل یورو را دیگر عامل مهم این افول دانست چون كه بریتانیا مهم ترین منبع تامین توریست برای فرانسه به حساب می آید.