عصر توریسم: «صندوق جهانی بناها و آثار تاریخی» (WMF) در گزارشی لیستی از بناها و مكان های تاریخی سراسر جهان را ارائه كرده كه در خطر نابودی قرار دارند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از آرت نت نیوز، كلیسای در آتش سوخته « نوتردام» واقع در پاریس، یادبود ملی «برز ایرز» واقع در ایالت «یوتا» و پارك ملی جزیره «ایستر» واقع در شیلی در بین ۲۵ بنای تاریخی و بناهای یادبودی هستند كه توسط «صندوق جهانی بناها و آثار تاریخی» در لیست بناها و مكان های تاریخی در خطر نابودی قرار گرفته اند.
حالا تمامی بناها و مكان های تاریخی كه در لیست این صندوق جهانی قرار گرفته اند، می توانند كمك هزینه ۱.۶ میلیون دلاری مرمت و بازسازی را از این صندوق دریافت نمایند.
گروهی از متخصصان میراث تاریخی بناهای انتخاب شده امسال را از بین بیشتر از ۲۵۰ نامزد انتخاب نموده اند. كارشناسان برای انتخاب بناهای یادبود و تاریخی سه معیار را در دستور كار خود قرار داده اند: ۱. از اهمیت فرهنگی برخوردار باشند، ۲. خطر جدی آنها را تهدید كرده باشد و ۳. دسترسی اعضای بنیاد جهانی ابینه و آثار تاریخی به این مكان ها امكان پذیر باشد.
«تپه مقدس اینكاها» – منطقه ای حاصل خیز در نزدیكی «ماچوپیچو» – كه به سبب ساخت یك فرودگاه در خطر نابودی قرار گرفته، از دیگر مناطق تاریخی است كه در این لیست قرار دارد.
صندوق جهانی بناها و آثار تاریخی از شروع سال آینده پروسه مرمت و بازسازی بناهای معرفی شده در این لیست را به كمك سازمان های محلی آغاز خواهدنمود.

منبع:

دسته‌ها: توریسم