عصر توریسم: سال ها پیش آنرا بلوار الیزابت می خواندند. منطقه ای خوش آب و هوا بود و البته یكی از معابر اصلی پایتخت به شمار می رفت. خیلی از جلوه های مدرنیته را در خود جای داده بود و با كافه ها و رستوران هایی كه داشت به محلی برای آمدوشد جوانان بدل شده بود. نهری پرآب بلوار را شكافته بود و آبی كه از رودخانه كرج می آمد بر طبیعی بودن این نقطه از پایتخت شلوغ كشور می افزود. حالا از آن نهر جویباری كم آب باقی مانده و بلوار الیزابت را كشاورز می نامند. گرچه برخی از رستوران ها و كافه های سابق هنوز هم در حاشیه بلوار میزبان مشتریانند اما نام آنها زیر برج ها و ساختمان های اداری و تجاری بلوار گم شده است.
كاری از: محمد جلایی و آرام توكلی

منبع:

دسته‌ها: توریسم