به گزارش عصر توریسم معاون وزیر میراث فرهنگی در جریان سفر به بروجرد نسبت به عرضه پرونده این شهر به شورای جهانی به منظور جهانی شدن بروجرد بعنوان شهر ورشو، ابراز امیدواری كرد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، امروز پنجشنبه پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جریان سفر به لرستان و افتتاح جشنواره ملی فرهنگ اقوام، در بروجرد حضور یافت و از خانه های تاریخی این شهر دیدن كرد.
وی در حاشیه بازدید از خانه تاریخی افتخار الاسلام، هدف اصلی خویش را در این سفر را شروع فرایند جهانی شدن شهرهای ملی با ظرفیت بالا همچون شهر بروجرد بعنوان شهر ملی ورشو دانست.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اضافه كرد: هدف اصلی در مسافرت به بروجرد بعنوان شهر ملی ورشو سازی بازدید از ظرفیت ها، مراكز آموزشی و فروش ورشو در جهت ارزیابی و ارتقای جایگاه ورشو بروجرد است.
محمودیان با ابراز امیدواری در مورد عرضه پرونده شهر بروجرد به شورای جهانی در آینده به منظور جهانی شدن این شهر خاطرنشان كرد: البته این كار نیازمند داشتن یك سری زیر ساختها و ضوابط در حد شرایط و ضوابط بین المللی شهرهای جهانی است.