عصر توریسم: موزه ملی علوم و فناوری ایران با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تفاهم نامه همكاری امضا كردند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، محسن سلیمانی، سرپرست هنرهای تجسمی و امور موزه های شهرداری تهران در آیین گشایش پنجمین جشنواره “علم برای همه” كه در باغ موزه قصر انجام شد و در مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: ما تولد “ابن سینا” را بعنوان روز پزشك گرامی می داریم، در صورتیكه ابن سینا حكیم هم بود. متاسفانه امروز شاهد می باشیم كه افراد به صورت تخصصی و خطی به كسب دانش ادامه می دهند و از سایر عرصه ها غافل می شوند.

وی ادامه داد: باغ موزه قصر را بعنوان یك منطقه فرهنگی می شناسیم و مقدس می پنداریم و امیدواریم بتوانیم با امضای تفاهم نامه با موزه ملی علوم و فناوری ایران، یك نگرش فرهنگی را نسبت به ترویج علم جا بیندازیم.

انتقال فرهنگ و دانایی به شكل غیرمستقیم در موزه

به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، احمد محیط طباطبایی، رئیس كمیته ملی ایكوم ایران در این مراسم اظهار داشت: موزه ملی علوم و فناوری ایران از موفق ترین موزه ها طی پنج سال قبل بوده است.

وی افزود: از آغاز قرن ۲۱، موزه ها اساسی ترین محور فعالیت های خودرا در جهت صلح و همزیستی، استوار بر حفاظت از طبیعت و توجه به كودك و نوجوان قرار دادند و “جشنواره علم برای همه” نیز به این موضوعات می پردازد.

رئیس كمیته ملی ایكوم ایران با اشاره به اینكه شناخت منجر به “رفاه و آرامش” و “جهل و نادانی” سبب ایجاد تقابل و تناقض بین افراد می شود، اظهار داشت: آموزش مردم وظیفه ای بر عهده نهادهای عمومی است، اما آموزش در موزه ها متفاوت می باشد و حكم مادری را دارد. در موزه، انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر انجام می شود كه به شكل غیر مستقیم بوده و منجر به دانایی می شود.

محیط طباطبایی با اشاره به اینكه مخاطب موزه مخاطب دانشگاهی نیست و می خواهد از دانایی و دانش در زندگی خود استفاده نماید، اظهار نمود: امیدواریم این موزه ها و مراكز علمی در شهرها تكثیر شوند و به این نقطه برسیم كه موزه نه بعنوان ساعت فراغت، بلكه در برنامه درسی دانش آموزان و بعنوان یك اصل واجب در تحصیل آنها گنجانده شود.

منبع:

دسته‌ها: توریسم