عصر توریسم: معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از ارسال نامه علی اصغر مونسان به وزیر نفت درباره توجه به سوژه سفر در طرح سهمیه بندی بنزین آگاهی داد.
ولی تیموری به خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته تغییرات درباره اختصاص سهمیه بنزین را اعلام نمودند ولی ما دو هفته گذشته پیش بینی كرده بودیم كه بنزین سهمیه بندی شود بنا بر این نامه ای با امضای وزیر میراث فرهنگی به وزیر نفت نوشتیم در خصوص اینكه اگر مقرر است بنزین سهمیه بندی شود، سوژه سفر و گردشگری مردم در داخل كشور نیز مد نظر قرار گیرد. حالا منتظر هستیم تا ببینیم پاسخ به این نامه چیست و چه تدابیری در این زمینه اندیشیده می شود. وی ادامه داد: ساز و كار اختصاص رسیدگی به این مساله را باید وزارت نفت مدنظر قرار دهد. چون باید سوژه سفر مردم و كسانی كه با وسیله نقلیه خود به داخل ایران می آیند را نیز در نظر بگیریم. با این وجود وقتی متوجه سهمیه بندی بنزین در شب گذشته شدیم باز هم تاكیدی بر توجه به این نامه خواهیم كرد.

منبع: