عصر توریسم: حق بهره برداری از بنای تاریخی كاخ خوش ییلاق آزادشهر توسط صندوق احیا و بهره برداری از آثار تاریخی برای كاربری خدماتی رفاهی و بین راهی به مزایده گذاشته شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان، این بنای تاریخی به منظور احیا، مرمت و بهره برداری به مدت معین، به مزایده گذاشته شد.
كاخ خوش ییلاق به شماره ۸۶۶۳ در استان گلستان ثبت ملی شده است شركت كنندگان در مزایده باید حداكثر تا ساعت ۱۸ روز یكشنبه ۲۴ آذرماه ۹۸ مدارك مربوطه را تكمیل كنند و به دبیرخانه تحویل دهند و رسید دریافت نمایند.

منبع: