عصر توریسم: تغییر نام صندوق احیا و بهره برداری از اماكن تاریخی و فرهنگی به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش و احیا و بهره برداری از اماكن تاریخی و فرهنگی در مكاتبات اداری اعمال شد.
هادی میرزایی مدیرعامل این صندوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق ماده ۸ قانون پشتیبانی از هنرمندان و فعالان صنایع دستی، باید این تغییر نام انجام می شد و ما در مكاتبات اداری خود از این نام استفاده كردیم چون این مساله صراحتا به ما ابلاغ گردیده بود ولی بعضی از دوستان تصور می كردند اول باید اساسنامه اصلاح گردد بعد به تغییر نام بپردازیم درحالی كه اعلام شده این نام باید تغییر كند و پس از آن می توانیم به اصلاح اساسنامه بپردازیم. وی با اشاره به اینكه این قانون در سال ۹۶ به ما ابلاغ گردیده بود منتها اجرا نمی شد اظهار داشت: اساسنامه با همكاری وزارت صمت و میراث فرهنگی اصلاح خواهد شد. میرزایی درباره اینكه در پایگاه اینترنتی صندوق احیا واژه فرش دستبافت اضافه شده و از سویی فرش جزو صنایع دستی تحت حمایت وزارتخانه محسوب نمی گردد اما جزو وظایف صندوق به شمار آمده است توضیح داد: چون سوژه پشتیبانی از هنرمندان و فرش بافان مطرح است، نام فرش دستباف نیز افزوده شد تا نقش حمایت كننده را داشته باشیم. درهمین راستا مقرر است وزیر رفاه و وزیر صمت نیز عضو هیات امنا باشند. میرزایی اضافه كرد: پشتیبانی از هنرمندان فرش باف و برگزاری نمایشگاه همچون این وظایف است می توان در حوزه تامین مواد اولیه نیز وارد شد. مقرر است تا از ظرفیت و منابع صندوق امید نیز دراین زمینه استفاده گردد. البته كه این مساله درحد پیش نویس است و تا زمانی كه اساسنامه تصویب نشود، تكالیف هم قطعی نخواهد شد. مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماكن تاریخی و فرهنگی اظهار داشت: اساسنامه حالا در اختیار كمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد سازمان میراث فرهنگی وقت این اساسنامه را مرداد ماه سال پیش فرستاده بود و الان پیگیر آن در كمیسیون اجتماعی هستیم.

منبع: