عصر توریسم: Mark Wiens یكی از 20 چهره شناخته شده در یوتیوب است، ویدئوهای او از غذاهای خیابانی گاهی اثری شبیه بمب در شبكه های اجتماعی دارد. او حالا در ایران است.
به گزارش ایسنا، مارك درحالی به ایران سفر كرده كه تحت تاثیر اقدام رسانه های جهانی، ایران كشوری ناامن معرفی شده و سفر به آن درحال حاضر اقدامی خطرناك قلمداد شده است. وزارتخانه های امور خارجه برخی كشورها همچون فرانسه نیز در ماه های گذشته نقشه ایران را در وب سایت خود به رنگ زرد (ناامن) درآورده و از علایم هشداردهنده برای سفر به این كشور بهره برده و حتی شهروندان شان را نیز از این سفر برحذر داشته اند. این سفارش ها سبب تجدید نظر برخی از گردشگر ها برای سفر به ایران شده است.
با این وجود برخی شخصیت های اثرگذار در شبكه های اجتماعی بدون توجه به اخبار رسانه ها و سفارش های دولت ها راهی ایران شده اند؛ كشوری كه این روزها ناآرام و آشفته نمایش داده می شود.
قبل از مارك وینز، جهانگردان اثرگذار دیگری به ایران سفر كرده تا بگفته خودشان چهره واقعی این كشور را نشان دهند. ویدئوهای آنها نه تنها مخاطبانشان را، بلكه دیگر شخصیت های اثرگذار در یوتیوب را برای سفر به ایران به صف درآورده است.
«ترِوُر جیمز» و «مارك وینز» كه جزو ۲۰ چهره مطرح یوتیوب در سال ۲۰۱۹ بوده اند.
جیمز حدود یك ماه پیش به ایران سفر و از غذاهای محلی ایران ویدئوهایی تهیه كرد.

منبع:

دسته‌ها: توریسم