به گزارش عصر توریسم موسس بنیاد گفت وگوی جاده ابریشم كه برای توسعه همكاریهای گردشگری با ایران تمایل نشان دارد، تصریح كرد: ایران باید از شخصیت های اثرگذار كه در جامعه چین نفوذ و قدرت كلامی دارند برای تبلیغ و معرفی این كشور، بیشتر استفاده نماید. نباید نفوذ چهره ها را در چین نادیده گرفت.
كوی یی تینگ (Cui Yi ting) با اشاره به این كه بنیاد گفت وگوی جاده ابریشم در ۴۷ كشور همچون ایران نمایندگی دارد و بیشتر در زمینه اجرای تورهای تجاری و فرهنگی فعال است، در گفتگو با ایسنا درباره نگرانی هایی كه در جامعه چین درباره سفر به ایران وجود دارد، اظهار نمود: با عنایت به فیلم هایی كه از جاذبه های ایران در چین پخش شده و سخنانی كه به تازگی مسؤولان گردشگری ایران در مسافرت به چین و در دیدار با مقامات و رسانه های كشور ما داشته اند، به این نتیجه رسیدم فضای آرام و دوستانه ای در ایران وجود دارد. حالا درك بهتر و عمیق تری از این كشور پیدا كرده ایم و با عنایت به حرفه و جایگاهی كه در جامعه چین داریم می توانیم به آنها توضیح دهیم كه ایران امن و زیبا است.
وی درباره پذیرش این یافته ها از جانب چینی ها و تغییر دیدگاه آنها درباره ایران با عنایت به رفتاری كه رسانه ها با حوزه خاورمیانه و بخصوص ایران دارند، اظهار داشت: بستگی دارد چه شخصیت هایی ایران را تبلیغ یا معرفی كنند. فكر می كنم بنیاد ما چنین جایگاهی را داشته باشد و بتواند پیام ایران را به مردم چین منتقل كند. بهتر است ایران برای معرفی از شخصیت هایی با نفوذ و قدرت كلامی بیشتر در جامعه چین بیشتر استفاده نماید.
او افزود: ایده من این است كه برای ایران تبلیغات بیشتری در چین انجام دهم تا فرهنگ دو ملت به یكدیگر نزدیك شود.
كوی همینطور اظهار داشت: ایران برای نفوذ در بازار گردشگری چین باید روی سفرهای فرهنگی با ساختار عمیق تر بیشتر برنامه ریزی كند و میزان رفت وآمدهای تجاری در حوزه گردشگری را افزایش دهد. نباید انتظار داشت با یك جلسه بین آژانس های ایرانی و چینی همه مسائل حل شود.