به گزارش عصر توریسم سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی عملكرد یكساله این مركز را تشریح نمود و اظهار داشت: حفاظت از مجسمه نادرشاه وارد فاز اجرایی شد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، مراسم بزرگداشت هفته پژوهش قبل از ظهر روز شنبه ۲۳ آذرماه در سالن اجتماعات موزه ملی ایران با حضور نماینده فردوس، باستان شناسان و پژوهشگران میراث فرهنگی اجرا شد.
در این برنامه، منیژه هادیان دهكردی سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی درباره عملكرد این بخش از آذرماه سال ۹۷ تا آذر سال ۹۸ توضیحاتی داد و اظهار داشت: ۱۸۱ صدور مجوز در حوزه بازدید میدانی محوطه های باستانی داشته ایم. ۶۳ برنامه كاوش و ۴۰ طرح شناسایی و بررسی در ارتباط با طرح های عمرانی بزرگ به استناد ماده ۱۰۰ قانون ششم توسعه در این مدت داشته ایم.
وی اضافه كرد: مطالعات سد كانی سیب پیرانشهر آذربایجان غربی انجام شده است كه منجر به شناسایی ۳۳ محوطه شد. كاوش دیرینه شناسی در حوضه آبگیر سد دهلران انجام شده كه منجر به شناسایی قدمت آن شد. پروژه نجات بخشی سد پیغام چای كلیبر در استان آذربایجان شرقی نیز به سرانجام رسید. در یك سال قبل ۳۶ استعلام تعیین عرصه و حریم را داشته ایم و برای ۱۳۰۲ محوطه در نقشه دیرینه شناسی جانمایی صورت گرفت.
دهكردی در ادامه درباره حوزه دیرینه شناسی زیر آب هم اظهار داشت: در این مدت به مستندنگاری و تهیه بانك اطلاعاتی پرداخته ایم. به روز رسانی پژوهشنامه پژوهش های تاریخی و مردم شناسی از سال ۶۸ تا ۹۸ یكی دیگر از اقدامات ما بوده است. توجه به مسائل زیست محیطی با رویكرد مردم شناختی نیز مورد بررسی قرار گرفت. طرح اطلس زبانی ایران از سال های گذشته شروع شده و طی یك سال اخیر اطلاعات زبانی استان های شرقی در اولویت گردآوری و ثبت در سامانه قرار گرفته است. دانش نامه سكه های ساسانی نیز به بررسی خاصیت های تاریخی سكه ها پرداخته است.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی اشاره كرد: احیای هنرهای سنتی یكی دیگر از بخش های مورد توجه این پژوهشگاه بوده است، مانند كارت بافی، ابریشم كشی، چادرشب بافی و آفرینش آثاری با كیفیت مورد انتظار. كمك به تدوین دستورالعمل اقامتگاه های گردشگری، مشاركت در تهیه پرونده ثبت جنگل های هیركانی، طرح حریم بناهای تاریخی، طرح شناسایی الگوهای منظری كشاورزی، طرح های در رابطه با مدیریت مواجهه با سوانح و حوادث طبیعی، تدوین سند خط مشی شرایط نگهداری از مجموعه های موزه ای و مواد آرشیوی در كشور از دیگر كارهای این پژوهشگاه بوده است.
وی اظهار داشت: مجسمه های حجیمی مانند نادرشاه افشار در شهر مشهد در چارچوب طرح پژوهشی با كمك اداره كل خراسان رضوی مورد مطالعه قرار گرفته و فاز سوم حفاظت از آن نیز انجام شده است. ارزیابی مواد و روش های مختلف حذف گلسنگ ها از دیگر اقدامات حفاظتی بوده است. همین طور كارشناسانی را برای رفع كمبود دانش مرمت چرم به خارج از كشور اعزام كرده ایم. آزمایشگاه گوهرشناسی نیز به راه افتاده است.

منبع: