عصر توریسم: ایسنا/سمنان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان معتقد می باشد كه توسعه خودسرانه و دست بردن در ساختار سنتی این روستای تاریخی برای توسعه گردشگری در بیابانك، مضر و به مثابه سم خواهد بود.
حشمت الله عسگری در جلسه بررسی ظرفیت های گردشگری و هماهنگی جهت تشكیل كمیته راهبردی روستای بیابانك اظهار نمود: تهیه و تدوین طرح جامع گردشگری در روستای بیابانك، یكی از الزامات اصلی توسعه گردشگری در این روستای تاریخی است.
وی با اشاره به اینكه توسعه گردشگری یكی از راهبردهای ۸ گانه استان است اضافه كرد: قسمتی از فرصت ها در توسعه صنعت گردشگری و جذب توریست، قابل خلق شدن است و بخشی نیز باید خلق شوند تا مجموعه كارهای حوزه گردشگری در كنار دیگر جاذبه ها، توجیه پیدا كند.
معاون استاندار سمنان با اشاره به اینكه گردشگری مرز تعریف شده جغرافیایی ندارد افزود: توریست به دور از تقسیمات جغرافیایی و سیاسی، به دنبال جاذبه ها تاریخی، طبیعی و گردشگریست.
وی با اشاره به اینكه روستای بیابانك می تواند یكی از اهدف و مقاصد گردشگری در استان باشد اضافه كرد: خوشبختانه این روستا با مشكل حاد زیرساختی مواجه نیستیم و این روستا ازحداقل امكانات لازم برای توسعه گردشگری برخوردار است
وی بر رویكرد كارشناسانه به توسعه گردشگری روستایی تاكید و اشاره كرد: برنامه جامع گردشگری این روستا به جهت جلوگیری از تخریب ظرفیت ها و مدل های جذاب گردشگری، باید با استفاده از توان مشاوران متخصص تهیه و تدوین شود.
عسگری با اشاره به اینكه بیابانك امروز نیاز به تسهیل گری دارد، اظهار داشت: اگر بتوانیم مردم را قانع نماییم كه بخش گردشگری و توسعه آن، درآمدزایی مطلوب اقتصادی به دنبال خواهد داشت، رسیدن به موفقیت قابل دسترس تر خواهد بود.
وی با اشاره به اینكه بومگردی در روستای بیابانك باید همراه با یك بسته جامع گردشگری از روستا، اماكن و جاذبه های گردشگری محیطی اطراف منطقه باشد افزود: بومگردی به واقع به تنهایی مكانی برای استراحت است و ساكن كردن توریست هنر نیست، باید بتوانیم از این مولفه در كنار دیگر جاذبه ها و فرصت های محیطی برای جذب توریست و توسعه این صنعت در این روستا استفاده نمائیم.
معاون استاندار سمنان از كوشش برای تشكیل ستاد راهبردی روستای بیابانك آگاهی داد و اظهار نمود: درحوزه زیربنایی روستا نیاز به استفاده از مشاوران متخصص و قوی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی وجود دارد.

منبع: