به گزارش عصر توریسم «گمانه زنی ها در محوطه «معصومی» مازندران به كشف سه قطعه از گونه ظروف سفالی گلابه ای منقوش رنگارنگ متعلق به قرون اولیه اسلامی منجر گردید كه قدیمی ترین آثار دوره اسلامی این منطقه از مازندران اعلام شده اند.»
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سراله قاسمی گرجی – سرپرست هیئت دیرینه شناسی در محوطه تاریخی معصومی – اعلام نمود: گمانه زنی ها در محوطه معصومی مازندران به كشف سه قطعه از گونه ظروف سفالی گلابه ای منقوش رنگارنگ متعلق به قرون اولیه اسلامی منجر گردید كه این یافته ها بعنوان قدیمی ترین آثار دوره اسلامی منطقه می تواند نقش ارزشمندی را در ترسیم توالی فرهنگی و خوانش وقایع ادوار مختلف اسلامی در پیوند با مركز اولیه اسلام در مناطق همجوار نظیر جرجان، ساری و آمل ایفا كند.
او با بیان این كه بررسی محوطه معصومی در روستای آسیابسر از توابع شهرستان بهشهر در استان مازندران با ۱۶ گمانه در داخل و پیرامون محوطه آغاز شد، اظهار نمود: از این تعداد، ۷ گمانه بدون اثر بود كه در ۹ گمانه آثار غیر منقول به صورت معماری و آثار منقول شامل قطعات سفال، ظروف سفالی كامل یا ناقص، تكه های شیشه، اشیای آهنی و مفرغی، تیغه سنگی و دوك نخریسی به دست آمدند.
وی با اشاره به گزارش های مردمی در زمستان ۹۷ و در زمان انجام تسطیح و خاكبرداری از این قطعه باغ در خصوص تخریب آثار فرهنگی توسط مالكانِ باغ، از شناسایی باغ توسط میراث فرهنگی اطلاع داد و اضافه كرد: هر چند بلافاصله از ادامه این فعالیت جلوگیری شد، اما بخش زیادی از این محوطه تخریب شده بود و شواهدی از آثار قبل از تاریخی، تاریخی و اسلامی در این محوطه مورد شناسایی قرار گرفتند.

سرپرست هیئت باستان شناسی، آثار و شواهد قبل از تاریخی بدست آمده از این محوطه را مربوط به گمانه شماره ۱۰ دانست كه شامل بقایای معماری سنگی، اجاق، قطعات سفال خاكستری تیره و روشن و همینطور یك نمونه تیغه سنگی بوده كه با عنایت به مجموعه یافته های سفالی در سطح محوطه به دوره آهن تعلق دارند و اظهار داشت: یافته های تاریخی هم متعلق به بقایای تدفین بوده كه آثار و شواهد آن در اثر خاكبرداری و همینطور حفاری های غیر مجاز در قسمت سطح و دامنه های شرقی و شمالی پراكنده شده است.
قاسمی با بیان این كه آثار و شواهد بدست آمده از دوران اسلامی هم از بقایای خاكبرداری و همینطور تعدادی گمانه شناسایی شده شامل آثار معماری و مواد فرهنگی منقول است، اضافه كرد: از دوره اسلامی علاوه بر آثار دوران صفوی تا قاجار، شواهد قابل توجهی هم از قرون اولیه اسلامی (قرن ۴ تا ۵ قمری) و همینطور دوره ایلخانی بدست آمده است.
این دیرینه شناس از بین یافته های قرون اولیه اسلامی به كشف سه قطعه از گونه ظروف سفالی گلابه ای منقوش رنگارنگ با نقش پرنده، گل و نقوش شبه كتیبه ای اشاره نمود و اظهار داشت: این یافته ها به همراه آثار شیشه ای و فلزی از این نظر حائز اهمیت هستند كه تا كنون تمركز مطالعات دیرینه شناسی حوزه اسلامی در بهشهر عمدتاً روی آثار معماری دوره صفوی بوده و از سطح تكنولوژیكی صنایع مختلف همچون سفالگری، شیشه گری و فلزكاری بخصوص از قرون اولیه اسلامی اطلاع چندانی در دست نبوده است.
سرپرست هیئت دیرینه شناسی با تاكید بر این كه این یافته ها بعنوان قدیمی ترین آثار دوره اسلامی منطقه، علاوه بر شناخت ابعاد تكنولوژیكی، تجاری و اقتصادی، می تواند نقش ارزشمندی را در ترسیم توالی فرهنگی و خوانش وقایع ادوار مختلف اسلامی در پیوند با مركز اولیه اسلام در مناطق همجوار نظیر جرجان، ساری و آمل ایفا كند، اضافه كرد: ماهیت برنامه كاوش با هدف پاسخگویی به استعلام درخواستی مالك و در حد گمانه زنی با بودجه محدود بوده و شناخت و نجات بخشی آثار باقیمانده نیازمند به انجام كاوش گسترده علمی است.