به گزارش عصر توریسم ایسنا/خراسان جنوبی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: اعتقاد داریم پس از مدتی شوك افزایش قیمت بنزین تمام شده و سفرهای داخلی هم به حالت نرمال برمی گردد.
علی اصغر مونسان در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: افزایش قیمت بنزین روی گردشگری خارجی اثر كمتری دارد و بیشتر روی سفرهای داخلی مردم اثر گذاشته است.
وی این اثر را كوتاه مدت خواند و افزود: اعتقاد داریم پس از مدتی این شوك تمام شده و سفرهای داخلی هم به حالت نرمال برمی گردد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینكه مشكل خاصی در این عرصه وجود ندارد و همه چیز بعد از مدتی تنظیم خواهد شد، خاطرنشان كرد: معتقدیم بازار گردشگری می تواند اثرات منفی خویش را تحمل كند و به حالت نرمال برمی گردد.
وی با اشاره به آثار تاریخی ثبت شده خراسان جنوبی، اضافه كرد: بطور قطع نیاز داریم كه خراسان جنوبی را بیشتر معرفی نماییم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینكه استاندار خراسان جنوبی تلاش بسیاری در حوزه گردشگری دارند، خاطرنشان كرد: تلاش خواهیم كرد از اعتبارات ملی در كنار اعتبارات استان برای معرفی بیشتر آثار تاریخی بهره ببریم.
مونسان با اشاره به اهمیتی كه استاندار به حوزه گردشگری استان می دهد، اظهار نمود: طی دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما از آنان خواهیم خواست بیشتر به مبحث گردشگری بپردازند.
وی اضافه كرد: از ظرفیت فضای مجازی هم كه امروز كاركرد بالایی دارد و تبلیغ در آن بسیار ارزان تر صورت می گیرد، كمك خواهیم كرد تا بتوانیم ظرفیت ها را بیشتر معرفی نماییم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یادآورشد: تلاش خواهیم كرد تورهای گردشگری را به صورت رسمی در چارچوب آژانس های گردشگری به سمت خراسان جنوبی هدایت نماییم تا آمار ورود توریست به این استان افزایش یابد.