عصر توریسم: مقرر است پرونده ثبت ملی جاده تجاری جلفا، بادرود گلفرج تهیه شود در این راه كاروانسرایی به نام خواجه نظر وجود دارد كه از آن بعنوان نخستین منطقه آزاد تجاری ایران یاد می شود.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، ثبت ملی جاده تجاری جلفا_ گلفرج_ اردوباد در دستور كار اداره كل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی و سازمان منطقه آزاد ارس قرار دارد. جاده ای كه به جاده نیكولای تزار روس هم مشهور است از آنجائیكه او این جاده را سنگفرش كرده بود هنوز به این اسم شناخته می شود.
از آنجا كه مسیر اردوباد نقش مهمی در تجارت ابریشم داشته به تبع آن كاروان های شتر زیادی نیز در این راه تردد می كردند. در این راه كاروانسرای خواجه نظر نیز وجود دارد كه می توان گفت نخستین منطقه آزاد ایران است چون كاروان هایی كه بار تجاری داشتند در این منطقه اتراق می كردند و به مبادله كالا می پرداختند. همین طور این جا نقطه ای برای عبور كالاها از نخجوان به ایروان و از ایروان به باتومی و بعد اروپا بوده است.
این كاروانسرا به نام خواجه نظر تاجر ارمنی ساكن این منطقه بوده است او دو كاروانسرا داشته یكی اینجا و یكی هم رو به روی روستای گلستان كه به كاروانسرای گلستان مشهور است.

منبع:

دسته‌ها: توریسم