به گزارش عصر توریسم معاون میراث فرهنگی كشور خبر داد: خانه پدری سپهبد شهید قاسم سلیمانی در استان كرمان، در جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیرمنقول در ۱۵ دیماه ۹۸ واجد ارزش فرهنگی تاریخی تشخیص داده شد.
بامداد چهارشنبه ۱۸ دی محمدرضا بهرامی – رئیس كمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق كرمان – پیشنهاد تبدیل شدن خانه پدری سپهبد شهید سردار قاسم سلیمانی به موزه و ثبت ملی آن توسط این كمیسیون را بیان كرد و اظهار داشت: در این موزه، همه اقدامات سپهبد سلیمانی و نتایج، آثار و مستندات آنها بویژه در عملیات های دفاع مقدس و حضور در سوریه، لبنان و عراق را می توان جمع آوری كرد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، بنا بر اعلام روابط عمومی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محمد حسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی كشور – به دنبال مطرح شدن این پیشنهاد تصریح كرد: در جلسه ی شورای ملی ثبت آثار تاریخی در ۱۵ دی كه در دفتر ثبت آثار برگزار شد، با نظر اعضای شورا با عنایت به ارزش فرهنگی بنا، خانه پدری سپهبد شهید قاسم سلیمانی در استان كرمان واجد ارزش فرهنگی تاریخی اعلام و بر این اساس مقرر شد تا با هماهنگی مالكان، استانداری كرمان و سپاه پاسداران در اولویت حفاظت، مرمت با كاربری موزه و فرهنگی قرار گیرد.
گویا این خانه در روستای قنات ملك شهرستان رابر قرار دارد.