به گزارش عصر توریسم دبیركل كمیسیون ملی یونسكو در ایران سه ركن اساسی یونسكو را علم، آموزش و فرهنگ عنوان نمود و اظهار داشت: شورای راهبری كرسی ها را بزودی تشكیل خواهیم داد تا تقسیم كار درستی صورت گیرد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، حجت الله ایوبی در مراسم افتتاح كرسی یونسكو در ترویج علم كه امروز در مركز تحقیقات سیاست علمی كشور برگزار شد، با اشاره به اینكه سهم ایران از تعداد كرسی های یونسكو سهم خوبی است و با وجود مراكز تحقیقاتی و پیشرفت علم در این كشور باید هم اینطور باشد، اظهار نمود: قلبا خوشحال هستم كه ریاست كرسی را بانوی با تجربه و دانشمند، سركار خانم قدیمی بر عهده دارد كه البته این مورد مسئولیت ما و ایشان را بیشتر می كند.
وی افزود: برخی كرسی ها بسیار فعال می باشند. در حالیكه از فعالیت برخی راضی نیستیم. بزودی شورای راهبری كرسی ها را تشكیل خواهیم داد تا بتوانیم به درستی تقسیم كار نماییم و از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده نماییم.
دبیر كل كمیسیون ملی یونسكو، یونسكو را شبكه شبكه ها نامید و تصریح كرد: همچنان كه چهار شهر خلاق و هفت شهر یاد گیرنده در یونسكو به وجود آمد، این سازمان مجموعه های جهانی را به هم وصل می كند و سرمایه نمادین آن ارتباطات است.
وی ادامه داد: شبكه بیشتر از ۷۰۰ كرسی یونسكو به یكدیگر متصل هستند و در جهت فعالیت بیشتر كرسی ها با اهداف مشابه شناسایی خواهند شد، علم، آموزش و فرهنگ سه ركن اساسی یونسكو هستند كه ایران هم تجربه های فراوانی در این سه عرصه دارد و با وجود رویكرد تازه ای كه در یونسكو به وجود آمده و حمایت دكتر منصور غلامی، رئیس كمیسیون و وزیر علوم و همراهی معاونان ایشان انشاءلله این فعالیت ها را پیگیری خواهیم كرد.
همچنین، مهردادی از بخش علوم دفتر منطقه ای یونسكو در تهران هم در این مراسم ضمن تبریك به دریافت این كرسی در مركز تحقیقات سیاست علمی كشور، اظهار داشت: از سال های قبل همكاری خوبی با این مركز داشته ایم. یكی از پنج برنامه اصلی برنامه های بین المللی یونسكو برنامه علوم و یكی از برنامه های علوم هم برنامه علم برای زنان و دختران است كه امیدوار هستیم با همكاری مركز تحقیقات در این عرصه همكاریهای خوبی انجام دهیم.

دسته‌ها: توریسم