به گزارش عصر توریسم نشست هفتگی چهارشنبه های تهران، ۲۵ دی ماه، «عودلاجان» و «مرز حاكمان و مردم» را بررسی می كند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، در این جلسه كه هر هفته با عنوان «چهارشنبه تهران» در باغ كتاب تهران برگزار می شود، «عودلاجان» از ساعت چهار بعدازظهر تا هشت و نیم توسط سه كارشناس و دو تیم مستند بررسی می شود.
سید احمد محیط طباطبایی درباره ی «كلان محله عودلاجان را روشن كنیم» صحبت می كند. «اجاق سرد عودلاجان را روشن كنیم» توسط پویا احمدی بررسی می شود و «خیابان ناصرخسرو مرز میان حاكمان و مردم» توسط مهدی باقری بررسی می شود.
همینطور دو فیلم مستند «حمام نواب» و «در جستجوی خورشید» هم از این محله ی تاریخی در این جلسه به نمایش در می آید.

دسته‌ها: توریسم