عصر توریسم: «رابرت و لیندا بریدوود» در راه تغییر باستان­شناسی از رشته­ ای با هدف جمع­ آوری اشیا برای موزه­ ها، به رشته­ ای كه تغییرات فرهنگی را در طول تاریخ زندگی انسان مطالعه می كند، تلاش و كمك فراوانی كردند. آنها رهیافت نوینی را در مطالعه ی یافته های كوچك و پراكنده ای كه تا آن زمان باستان ­شناسان از اهمیت آنها غافل بودند و به صورت سنتی دور ریخته می شدند به كار بستند.»
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، جامعه باستان­شناسی ایران در دوازدهمین سال مرگ “رابرت بریدوود – یكی از بنیانگذاران دیرینه شناسی نو یا «باستان شناسی روندگرا» – نوشت: «۱۲ سال پیش در چنین روزی (۲۵ دی ماه ۱۳۸۱\ ۱۵ ژانویه ۲۰۰۳) رابرت بریدوود متولد ششم مرداد ۱۲۸۶/ ۲۹ جولای ۱۹۰۷) یكی از بنیان­گذاران باستان­ شناسی نو یا باستان­ شناسی روندگرا در سن ۹۵ سالگی در شیكاگو از دنیا رفت. لیندا بریدوود، همسر، همراه و همكار وی در ۶۶ سال زندگی و فعالیت حرفه ای نیز به فاصله ی چند ساعت در سن ۹۳ سالگی در همان بیمارستان درگذشت.

رابرت و لیندا بریدوود در راه تغییر باستان­ شناسی از رشته­ ای با هدف جمع ­آوری اشیا برای موزه­ ها، به رشته­ ای كه تغییرات فرهنگی را در طول تاریخ زندگی انسان مطالعه می كند، تلاش و كمك فراوانی كردند. اهمیت كارهای آنها بیشتر از همه در این بود كه این دو باستان­شناس رهیافت نوینی را در مطالعه ی یافته ­های كوچك و پراكنده ای كه تا آن زمان باستان­ شناسان از اهمیت آنها غافل بودند و به صورت سنتی دور ریخته می شدند به كار بستند.
رابرت و لیندا بریدوود جزو اولین باستان­ شناسانی بودند كه در گروه كاوش، به طور گسترده ای از متخصصان رشته های دیگر مانند گیاه­ شناسی، جانورشناسی و زمین ­شناسی استفاده كردند.
در سال ۱۳۲۶ (۱۹۴۷) او به همراه همسرش لیندا با هدف آزمایش فرضیه ی گوردون چایلد درباره ی انقلاب نوسنگی و یافتن شواهد كشاورزی اولیه، پژوهش خودرا در كردستان عراق شروع كرد. آنها در این پژوهش برای اولین بار با كمك متخصصان علوم دیگر به مطالعه ی بقایای گیاهی، دانه های سوخته و بقایای جانوری پرداختند.
رابرت و لیندا بریدوود

منبع:

دسته‌ها: توریسم