به گزارش عصر توریسم معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور اشاره كرد: از مسافران عازم خارج از كشور، تنها وجوهی دریافت خواهد شد كه در گذشته نیز دریافت می شده است.

به گزارش عصر توریسم به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به ابهاماتی كه بعد از تصویب ماده ۳۳ اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس در خصوص عوارض خروج از كشور در اذهان عمومی شكل گرفته، تصریح كرد: این مالیات همان وجوهی است كه از گذشته از مسافران عازم خارج از كشور مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود.
وی تصریح كرد: ازاین رو مصوبه ای كه اخیراً مجلس نهایی كرده است، همان وجوهی است كه مطابق روال قانونی قبل وصول می شد كه البته معافیت هایی هم برای برخی اقشار همچون دانشجویانی كه برای تحصیل عازم خارج از كشور هستند، بیمارانی كه جهت درمان به خارج از كشور سفر می كنند و همینطور مسافرانی كه در اربعین حسینی عازم عراق می شوند، در نظر گرفته شده است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور اظهار داشت: بدیهی است این برداشت كه علاوه بر وصول وجوه قبلی بابت خروج ازكشور، مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی وضع شده، برداشت ناصواب و كذب است.

منبع:

دسته‌ها: توریسم