عصر توریسم: نشریه بخارا در ادامه برنامه های فرهنگی خود در حوزه فرهنگ، این دفعه «میراث فرهنگی ناملموس» را بررسی می كند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی موزه ملی ایران، میراث ناملموس نماد و هویت اندیشه و باورهای هر جامعه است و میراث ملموس بر آن تكیه دارد.
در این جلسه محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی-، جبرییل نوكنده – رئیس كل موزه ملی ایران-، حجت الله ایوبی – دبیر كل كمیته ملی یونسكو -، سوتان سوتكوفسكی – سرپرست دفتر منطقه ای یونسكو در تهران -، سیداحمد محیط طباطبایی – رئیس كمیته ملی موزه های ایران (ایكوم) -، علی رضا حسن زاده – رئیس پژوهشكده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری-، رضا سجودی – رئیس مركز میراث ناملموس تهران – و علی دهباشی – سردبیر مجله بخارا – سخن می گویند.
شب «میراث فرهنگی ناملموس» شنبه، دوازدهم بهمن، ساعت ۱۷ در موزه ملی ایران در خیابان امام خمینی (ره)، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن، سالن اجتماعات موزه دیرینه شناسی و هنر دوران اسلامی ایران برگزار می گردد.

منبع: