به گزارش عصر توریسم استاندار فارس می گوید برخی سوداگران خانه های تاریخی را تخریب می كنند و برخی دیگر تخریب بناها را طوری انعكاس می دهند كه همه فكر كنند آن بنا تاریخی بوده است.

عنایت الله رحیمی استاندار فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تخریب های گسترده بناها در بافت تاریخی شیراز در جریان طرح توسعه حرم تا حرم اظهار داشت: ما حدود ۵۷ هكتار بافت اطراف حرم شاهچراغ را داریم ضمن اینكه ۳۶۰ هكتار بافت فرهنگی و تاریخی هم در شیراز وجود دارد كه در آن برخی از خانه ها و بناهای تاریخی را داریم كه شناسایی شده اند به آن بناهایی كه ثبت ملی و جهانی هستند اساسا اجازه تخریب داده نخواهد شد.
وی كه دانش آموخته كارشناسی ارشد شهرسازی از دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است، اظهار داشت: منازلی كه ثبت نشده اند ولی می توانند در لیست ملی باشند، توسط اداره كل میراث فرهنگی استان فارس محافظت می شوند. بعضاً كسانی كه سوداگری می كردند متأسفانه تخریب هایی انجام داده اند اما سال جاری تلاش شد هیچ اتفاقی نیفتد البته تخریب هایی هم هست كه برخی سوداگران به شكلی انعكاس می دهند كه انگار بناهای واجد ارزش تاریخی و فرهنگی تخریب شده در حالیكه این طور نبوده است.
استاندار فارس افزود: ما باید بر اساس قانون عمل نماییم و آن مجموعه ای را كه ثبت ملی و یا ثبت جهانی شده، حفظ نماییم. قانون هم از آن حمایت می كند. بناهایی كه مقرر است در لیست ملی قرار گیرد و واجد ارزش هست؛ اجازه تخریب ندارند. خانه هایی هم هستند كه معماران و یا افراد دیگر به آنها علاقه مند هستند ولی قانون تجویز نكرده كه از تخریب آن جلوگیری شود.
رحیمی در انتها اظهار داشت: امكان دارد قسمتی از خانه ای كه در مالكیت یك فرد است، اثر قابل قبولی باشد اما بعنوان اثر ثبت شده شناخته نشده باشد. طبیعتاً قانون گذار برای ما تجویز نكرده كه این مالك را از حق نوسازی محروم نماییم همینطور از آنجائیكه قوانین میراث فرهنگی جزو قوانین آمرانه هست، با افرادی كه مغایر قانون عمل كنند برخورد می شود. گارد محافظت میراث فرهنگی ما در بافت تاریخی فعال هست. همینطور تولیت حرم شاهچراغ و یا كاركنان میراث فرهنگی برای حفظ بناهای تاریخی تلاش می كنند. طبیعتاً ما، هم توسعه منطقی حرم و هم حفظ آثار با ارزش و تاریخی را طبق طرح مصوب مورد نظر داریم.