عصر توریسم: وزارت فرهنگ و ورزش اسپانیا اخیرا وبسایت پایش سرای موزه های این كشور OME را راه اندازی نمود.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، پایش موزه های اسپانیا پروژه ای بود كه در سال ۲۰۱۷ شروع شد و اصلی ترین نهادهای عمومی و خصوصی و مدیران موزه های اسپانیا یعنی وزارتخانه ها، استان های خودمختار و كلیسای كاتولیك در آن مشاركت دارند.
پایش سرای موزه های اسپانیا ( OME) به دنبال توافق در بین بیشتر از ۱۵۰۰ فضای موزه ای شكل گرفت با این هدف كه دانش خودرا در این خصوص جمع آوری و منتشر كند.
وب سایت پایش سرای موزه های اسپانیا، از این تاریخ عملیاتی شده و داده ها، شاخص ها و آمارها را بمنظور طراحی سیاست های كلی و برنامه های عملیاتی و نیز بهبود پایداری و توسعه بیشتر گردآوری می كند. متخصصان منابع مفیدی برای كارایی عملكرد اجتماعی موزه ها پیدا می كنند و شهروندان قادر خواهند بود از آن بعنوان ابزاری استفاده كنند تا به آنان كمك نماید نمای جامع تر و كامل تری از موزه های اسپانیا داشته باشند.
یكی از كاركردهای پایش سرای موزه های اسپانیا ( OME ) ) تهیه گزارش و مطالعات تشخیصی با هدف نشان دادن جنبه های مختلف واقعیت های موزه یعنی قانونگذاری، نیروی انسانی متخصص، دسترسی، پایداری، مدیریت یا برنامه ریزی خواهد بود. این پایش سرا همزمان با افتتاح، گزارش موزه ها را برمبنای قوانین ایالتی و منطقه ای اسپانیا جمع آوری و منتشر می كند.
این پایش سرا توسط یك شورای مشورتی اداره می شود كه اعضای آن حرفه ای هستند و مشخصات فنی در زمینه میراث را دارند. استان های خودمختار بطور مستقیم بوسیله این متخصصان به همراه مسئولین موزه های سایر وزارتخانه ها و كلیساها در این مجمع شركت می كنند. افراد متخصص شركت كننده در جلسات، منافع و موقعیت های مشترك بخش ها را به اشتراك می گذارند. در نتیجه دانش متقابل بیشتری حاصل می شود و در اینجاست كه به صورت جمعی تصمیم می گیرند و اهداف پروژه محقق می شود.
وزارت فرهنگ بوسیله زیرمجموعه عمومی موزه های ایالتی، پروژه و كارگروه های به وجود آمده برای توسعه برنامه ها و اهداف مشترك را هماهنگ می كند.
بر اساس ارقام انتشار یافته توسط انستیتو ملی آمار اسپانیا، تعداد جهانگردان بازدید كننده از اسپانیا در سال ۲۰۱۹ با برجای گذاشتن ركوردی جدید به ۸۳.۷ میلیون نفر رسید كه نسبت به سال قبل ۱.۱% بیشتر بوده است. این جهانگردان مبلغی برابر ۹۲.۲۷۸ میلیارد یورو در اسپانیا هزینه كردند كه رشدی برابر ۲.۸ درصد را نسبت به سال قبل نشان داده است.
با این وجود، این ارقام بیان كننده آن است كه در سال ۲۰۱۹ اسپانیا شاهد پایین ترین میزان رشد تعداد جهانگردان از سال ۲۰۱۰ تابحال بوده و برای نخستین بار تعداد جهانگردان مسافر اسپانیا از هر ۴ بازار اصلی ارسال جهانگرد به این كشور یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه و هلند كاهش داشته است.
بر اساس آمار سازمان بین المللی گردشگری، فرانسه و اسپانیا همچنان دو كشوری در اروپا هستند كه بیشترین جهانگرد از آن دو بازدید می كنند. برمبنای آمار سال ۲۰۱۹ میلادی ۹۰ میلیون توریست از فرانسه و ۸۳.۸ میلیون جهانگرد از اسپانیا بازدید كرده اند.
این گزارش توسط رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا نوشته و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده است.

منبع: