عصر توریسم: بنیاد ایران شناسی برای اولین بار كتابی درباره ساكنان اولیه زاگرس در عصر پارینه سنگی جدید منتشر نموده است.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، كتاب ساكنان اولیه زاگرس در عصر پارینه سنگی جدید كه از سری انتشارات زاگرس شناسی بنیاد است، توسط سونیا شیدرنگ عتیقه شناس و متخصص این دوره نگاشته شده است.
شیدرنگ درباب دلیلهای نگارش این كتاب اظهار داشت: رشته كوه زاگرس نقش مهمی در شكل گیری فرهنگ های جوامع انسان مدرن (اجداد احتمالی انسان های امروزی) در فاصله زمانی بین ۲۰ تا ۴۰ هزار سال پیش داشته است.
همزمان با انقراض انسان نئاندرتال و ورود اولین انسان های مدرن به منطقه زاگرس تغییر جمعیتی گسترده ای روی داد كه شواهد آن در كاوش ها و بررسی های دیرینه شناسی در نقاط مختلف زاگرس خصوصاً در استان های كرمانشاه، لرستان و فارس یافت شده است.
وی با اشاره به اینكه بقایای جسمانی این انسان ها به طور پراكنده و محدود در زاگرس یافت شده گفت اطلاعات ما درباره آنها بیشتر حاصل بررسی دست ساخته ها و بقایای خوراك و استقرار آنان در غارها و محیط های باز زاگرس است.
وی در ادامه اظهار داشت: فرهنگ جدیدی كه احتمالاً بوسیله این انسان ها وارد زاگرس شد، دارای كهن ترین شواهد استفاده از اشیا تزئینی كمیاب در ایران مثل آویزهای ساخته شده از صدف دریایی و دندان حیوانات بود.
شیدرنگ درباب فصل های كتاب اظهار داشت: در فصول اولیه بطور كلی به دوره پارینه سنگی جدید و خاصیت های آن در اروپا و جنوب غرب آسیا پرداختم و بعد از آن مروری بر تاریخچه پژوهش های دیرینه شناسی در مكان های این دوره در زاگرس داشتم. در هفت فصل اصلی كتاب به مناطق فرهنگی و مكان های كاوش شده مهم زاگرس كه آثار این دوره در آنها یافت شده مثل پناهگاه ورواسی و غارخر در كرمانشاه، غار یافته در لرستان، اشكفت گاوی و غار بوف در فارس پرداختم و همین طور مروری بر آثار مهم این دوره در خارج از زاگرس مثل گرم رود در مازندران و مكان های نزدیك كاشان داشتم. در فصول پایانی نیز مروری كوتاه به بعضی از مكان های نویافته دوره پارینه سنگی جدید زاگرس دارم كه طی دهه های اخیر شناسایی و كاوش شده اند. فصل پایانی كتاب نیز جمع بندی فصول پیشین و ارائه چشم انداز كلی از دوره پارینه سنگی جدید در زاگرس است.
نویسنده این كتاب دكترای تخصصی خودرا از دانشگاه بوردو فرانسه در زمینه شواهد باستان شناختی اولین پراكنش فرهنگ انسان مدرن در زاگرس دریافت كرده و سپس دوره پسادكترای خودرا در اتریش با پژوهش بر روی مجموعه ابزارهای سنگی مكانی از دوره پارینه سنگی جدید در نزدیكی وین انجام داده است.
شیدرنگ تابحال در نزدیك به بیست كاوش دیرینه شناسی در فرانسه، ایتالیا و ایران مشاركت داشته و خود سرپرستی كاوش در پنج غار و پناهگاه پارینه سنگی را در استان های كرمانشاه، كردستان و لرستان به عهده داشته است. پژوهش های اخیر وی بیشتر بر چگونگی تغییرات فرهنگی از دوره پارینه سنگی میانی به پارینه سنگی جدید در غرب و جنوب زاگرس متمركز بوده است.

منبع:

دسته‌ها: توریسم