به گزارش عصر توریسم مدیركل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری اظهار داشت: برگزاری آزمون جامع دوره های آموزشی كوتاه مدت گردشگری كه قرار بود روز جمعه، 16 اسفند به صورت سراسری در استان های كشور برگزار شود؛ به تعویق افتاد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی «زاهد شفیعی» با اشاره به این خبر اظهار داشت: پیرو جلوگیری از اجتماعات بمنظور پیش گیری از شیوع ویروس كرونا در كشور، آزمون جامع دوره های آموزشی كوتاه مدت گردشگری كه قرار بود روز جمعه، ۱۶ اسفند ماه جاری برگزار شود؛ به روز جمعه مورخ ۲۲/‏۰۱/‏۹۹‬ تغییر نمود.
وی اضافه كرد: حق شركت در آزمون مذكور برای افرادی كه با پرداخت وجه مربوطه بوسیله سامانه، پروسه ثبت نام خودرا به پایان رسانده اند؛ محفوظ مانده و سایر متقاضیان نیز می توانند تا اختتام روز یكشنبه، مورخ ۲۵/‏۱۲/‏۹۸‬ با مراجعه به پنل آموزشی خود نسبت به انجام و تكمیل پروسه ثبت نام اقدام نمایند.
آزمون جامع دوره های آموزشی كوتاه مدت گردشگری به صورت سراسری از طرف ادارات كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان های كشور در تاریخ جدید اعلام شده؛ انجام خواهد شد.

منبع: