به گزارش عصر توریسم فعالان موزه داری در كمپینی از مردم خواستند تا دو هفته به موزه نروند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، در غیاب وزارت میراث فرهنگی بعضی از فعالان موزه داری اقدام به ایجاد كمپینی برای حفظ ایمنی سلامت موزه داران و بازدیدكننده ها كردند.آنها با عنایت به شیوع ویروس كرونا از آنجائیكه موزه ها محل ارتباط و تماس اقشار مختلف جامعه و توریستهای داخلی و خارجی است به جهت بالا بردن ضریب ایمنی در مقابل گسترش این ویروس و ترغیب مخاطبین به جهت اینكه مدتی كمتر در موزه ها حضور داشته باشند از همه موزه ها و موزه داران خواستند با شناخت شرایط موزه خود در زمینه های زیر اقدام كنند:
تهیه دستورالعمل های بهداشتی و نصب آنها در ورودی موزه و منظر دید مخاطبینتهیه و در دسترس قراردادن مواد بهداشتی و ضدعفونی در فضای عمومی موزهضدعفونی كردن متناوب فضای موزهمحدود كردن فضاهای بازدیدی كه امكان كنترل و ضدعفونی آنها وجود ندارد برخی موزه ها ابنیه تاریخی باید به تناسب شرایطشان اقدام بیشتر كنندموزه هایی كه تهویه مناسب ندارند تعطیل كنندتشویق مخاطبین با بازدید مجازی با معرفی دسترسی های مجازی به موزهبرگزاری رویدادهای مجازی خلاقانه در موزهپخش بازدید لایو با راهنمایی روایی در اینستاگرامایجاد برنامه هایی با مشاركت استارتاپ های مجازی برای موزه هابرگزاری برنامه های خلاقانه ای كه مخاطبین از راه دور تعامل كنند
عدم به وجود آمدن صف در ورودی یا خروجی موزه هابستن فروشگاه ها، كافی شاپ، رستوران و دستگاه های فروش مواد غذایی و كتاباز دسترس خارج كردن تمامی دستگاه های تعاملی كه احتیاج به تماس مخاطب داردتعطیلی مراكز مرمتی موزه ها مخصوصاً استفاده از لوپ چشمی، میكروسكوپ كه تماس چشمی بدون محافظ داردتعطیلی كتابخانه موزه ها به دلیل عدم امكان ضد عفونی كتاب هادعوت مخاطبین به كاهش بازدید در دو هفته آیندهدوهفته به موزه نروید…….. طرح از آكوچیان