نحوه فسخ اجاره

عصر توریسم: موجر صاحب ملك مورد اجاره است كه به آن ملك استیجاری گفته می شود. وی می تواند با توجه به وقوع شرایطی، اجاره را فسخ كند. قرارداد اجاره نیز مانند تمامی قرادادهای لازم، قابلیت فسخ را داشته و ممکن است بدین علت منحل گردد. شما در مقام موجر ادامه مطلب…

كرونا تابلو ون گوگ را به سرقت برد!

عصر توریسم: تابلو نقاشی از «ونسان ون گوگ» به ارزش 5 میلیون پوند از یكی از موزه های هلند كه به سبب شیوع ویروس «كرونا» تعطیل شده بود، دزدیده شد.به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از گاردین، سارقان تابلو نقاشی منظره «ون گوگ» را بامدادان ادامه مطلب…

با این گزارش به شهر سرخ ها سفر كنید

عصر توریسم: كشور روسیه، بزرگ ترین كشور جهان است كه با حدودا به اندازه ی یك دور كره ی زمین عرض، از یك سو با كانادا و از طرف دیگر با ژاپن درگیری های مرزی دارد. علاوه بر سیبری، جنگ جهانی دوم و كمونیزم و سرانش، جهانیان این كشور را ادامه مطلب…

بی سلیقگی در انتخاب كمپینی برای كنسلی سفر در روزهای كرونا

به گزارش عصر توریسم انتخاب كمپین سفرت را كنسل نكن از جانب وزارت میراث فرهنگی در تناقض با هشدارهای ستاد مبارزه با كرونا و نشان از بی سلیقگی است درحالی كه شاید عنوان سفر را به تعویق بینداز بار معنایی بهتری داشت.به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، وزارت ادامه مطلب…

بسته پشتیبانی از گردشگری با نقد باز شد

به گزارش عصر توریسم معاون گردشگری درحالی از به نتیجه رسیدن بسته پشتیبانی از صنعت توریسم در دولت اطلاع داد كه این بسته در ابتدای راه، با نقدهایی همراه شده است.به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ درباره جزئیات این بسته حمایتی كه ادامه مطلب…

از نبوغ تا جنون

عصر توریسم: وَنسان وَن گوگ، نقاش بااستعدادی بود كه برخلاف سبك های هنری رایج و پرطرفدار در آن دوره، به استعداد ذاتی و فطری خود بسنده كرد و توانست آثار بسیار مهمی را در تاریخ هنر جهان خلق كند. نقاشی كه دوره های افسردگی و حملات عصبی بسیاری را پشت ادامه مطلب…

در گزارش عصر توریسم بیان شد؛ تاثیر عضویت غار علیصدر در WTO

به گزارش عصر توریسم معاون گردشگری مجموعه غار علیصدر درباره تاثیر عضویت این غار در سازمان جهانی جهانگردی اظهار داشت: گرفتن حق میزبانی بعضی از اجلاس ها و پیشنهاد مشاور در بهره برداری از غارها همچون فواید این عضویت است. مسعود ملكی معاون گردشگری غار علیصدر در گفتگو با خبرنگار ادامه مطلب…

سیر صعودی پیوستن موزه های دانشگاهی به UMAC در سال 98 بعلاوه معرفی موزه ها

عصر توریسم: در سالی كه گذشت روند ثبت موزه های دانشگاهی كشور در كمیته بین المللی موزه های دانشگاهی (UMAC) اوج گرفت و طی یك سال، 6 موزه به این كمیته پیوستند.به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، كمیته بین المللی مجموعه ها و موزه های دانشگاهی، زیرمجموعه “ایكوم” ادامه مطلب…

بافت تاریخی رشت را دریابیم لطفا بساز و بفروش ها را به قرنطینه ببرید

به گزارش عصر توریسم همه چیز از انتشار تصویری از یك خانه ی قدیمی در كوچه مسجد لاكانی در سبزه میدان رشت در فضای مجازی آغاز شد. خانه ای كه امروز گفته می شود تنها خانه ی قدیمی باقی مانده از كوچه ی «حاج نایب رضا» در گذشته بوده و ادامه مطلب…

در پی پیشنهاد اقامت بیماران كرونایی در هتلها عدم استقبال هتلها از پذیرش بیماران بهبودیافته

به گزارش عصر توریسم دولت برای اقامت بیماران بهبودیافته از ویروس كرونا در معدود هتل هایی كه آمادگی داشتند، پیگیری لازم را انجام نداد از سویی هتلهای بخش خصوصی با نگرانی از برند هتل، استقبال چندانی از آن نكردند. به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، به دنبال شیوع ادامه مطلب…