عصر توریسم: موزه هنرهای اسلامی ایران برنده سی و سومین دوره جایزه انجمن معماری جهان شد كه طراحی آنرا دانشجویان دانشگاه هنر انجام دادند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، موزه هنرهای اسلامی ایران كه كار طراحی آنرا دانشجویان دانشگاه هنر انجام دادند، برنده سی و سومین دوره جایزه انجمن معماری جهان (منتخب گروه داوری و منتخب مردمی) شد.
محمدرضا مقدسی (دانشجوی كارشناسی ارشد معماری داخلی)، محسن خیرمند پاریزی، سید محمد حسین رحمتی، هانیه لطفی پور، مرجان میرشریفی، رها رسولی و فاطمه عابدی، همچون دانشجویان دانشگاه هنر هستند كه با طراحی خود موجب شدند كه موزه هنرهای اسلامی ایران بعنوان برنده سی و سومین دوره جایزه انجمن معماری انتخاب گردد.

منبع:

دسته‌ها: توریسم