به گزارش عصر توریسم هر چند هدف ساماندهی است، اما تصاویر یك چیز می گویند و مسئولان چیز دیگری. تصاویر از حركت لودر در عرصه ی «گنبد تاریخی جبلیه» در كرمان خبر می دهند و مسئولان میراث فرهنگی كرمان می گویند استفاده از هر ابزاری برای ساماندهی محوطه ی اطراف گنبد با نظارت میراثی ها انجام شده است!
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، در طول یك ماه گذشته، تصاویر مختلفی از آغازِ كار پیمانكارِ پروژه ی ساماندهی و كف سازی محوطه ی گنبد «جبلیه» كه از قضا در عرصه ی این اثر تاریخی است، انتشار یافته اند. تصاویری كه سبزی طبیعی اطراف گنبد را با خاك، بلوك های سیمانی و لودر نشان داده است.
هر چند هدف ساماندهی بهتر این فضای تاریخی عنوان شده است، اما نكته ی قابل توجه اجازه ی ناظران میراث فرهنگی در زمان انجام عملیات ساماندهی فضای اطراف آن برای حضور لودرها در عرصه ی گنبد است اما معلوم نیست حضور نزدیك لودرها در عرصه ی گنبد تاریخی جبلیه را چطور می توان توجیه كرد.

همه اقدامات در گنبد جبلیه با حضور ناظران میراث انجام شده
اما فریدون فعالی – مدیر كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان كرمان – در این باره به ایسنا می گوید: شهرداری كرمان طرحی را برای ساماندهی گنبد جبلیه به میراث فرهنگی عرضه داد، كه طرح در معاونت میراث فرهنگی، بررسی گردید. نقطه نظرات كارشناسان میراثی روی طرح اولیه اصلاح گردید و در نهایت تایید نقطه نظرات حوزه فنی و تخصصی میراث هم گرفته شد و پس از تایید، آن برای اجرا رفت.
او با تاكید بر این كه از آغاز زمانِ عملیاتی شدن پروژه، كارشناسان فنی برای نظارت در محل اجرای طرح حضور داشتند، ادامه می دهد: تا كنون هر اقدامی در این طرح انجام شده است، مورد تایید ماست و مشكلی از نظر حوزه ی سازمانی میراث فرهنگی در این حوزه نبوده است، حتی ادوات استفاده شده برای تسطیح محوطه هم با نظارت كارشناسان كار كرده اند.

وی طرح اصلی در حال اجرا در این محوطه را «ساماندهی محوطه، كف سازی و ایجاد فضای سبز» معرفی می كند و می افزاید: این كف سازی در واقع طرح نوروزی است كه بخش هایی از آن تغییر كرده است. با عنایت به قرار گیری گنبد جبلیه در راه مزار شهید سردار سلیمانی، بطور قطع در نوروز سال جاری زائرین زیادی به این منطقه خواهند آمد، بنابراین بحث گل كاری و ساماندهی این محوطه در دستور كار قرار گرفته است.