به گزارش عصر توریسم مسئول حوزه پژوهش اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار داشت: استاد بیتانه سازنده دوتار سنتی در شهر فردوس خراسان جنوبی به لیست گنجینه زنده بشری پیوست.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، سید احمد برآبادی اضافه كرد: «موسیقی در خراسان همچون آئین های شفاهی مردم است و این آئین شفاهی راویانی دارد كه گنجینه های نهان فرهنگ عامه یك مرز و بوم اند. اولین اقدام مهم در امتداد پاسداری از میراث ناملموس، شناسایی استاد كاران و هنرمندان پیشكسوت این عرصه است.» او افزود: «استاد بیتانه در سال ۱۳۴۰ در فردوس دیده به جهان گشود. پدر او كه علی نام داشت از سازندگان ساز سنتی مطرح منطقه بوده بطوریكه در ساخت دو تار و نی لبك الگو و نمونه خاص خودرا داشته است.» برآبادی افزود: «استاد بیتانه از ۷ سالگی نوازندگی را نزد پدر آموخت و تابحال در امر ساخت سازهای مختلف و نوازندگی در منطقه فردوس سرآمد است.» او اظهار داشت: «ذوالفقار بیتانه تنها بازمانده از نسل بیتانه های معروف در منطقه فردوس بوده كه نسل های متمادی در ساخت و نواختن دوتار و سایر سازهای موسیقی سنتی و مقامی سرآمد بوده و در نوازندگی نیز حائز سبك و شیوه خود است.»

منبع: