به گزارش عصر توریسم ایسنا/مركزی معاون میراث فرهنگی استان مركزی اظهار داشت: درباب تعطیلی موزه ها در روزهای نوروز هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است، البته موزه ها جهت بازدید محدود، گندزدایی و استریل شده اند.
محسن كریمی شنبه ۱۷ اسفندماه در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینكه موزه های استان مركزی همزمان با شیوع كرونا در كشور و استان با دستور شورای تامین تعطیل شد، اظهار داشت: مسلما در شرایط كنونی جهت جلوگیری از شیوع بیماری باید تمامی اماكن دارای تجمع جمعیتی همچون موزه ها تعطیل باشند كه این امر در استان مركزی انجام شده است.
وی با اشاره به اینكه از شروع سال ۹۸ تا اسفندماه بالغ بر ۲۴ هزار و ۵۰۰ بازدید از ۱۲ موزه ها استان مركزی صورت گرفت، اضافه كرد: با تعطیلی موزه ها طی دو هفته اخیر، كاهش هزار و ۵۰۰ نفری بازدید از موزه های استان نسبت به سال قبل به ثبت رسیده است.
كریمی با اشاره به اینكه باكاهش هزار و ۵۰۰ نفری تعداد بازدیدها، موزه ها با خسارت ۵۰ میلیون ریالی مواجه گشته اند، اظهار داشت: هم اكنون تمامی ۱۲ موزه استان مركزی، به همراه موزه اسناد تاریخی شهرداری كه هفته گذشته افتتاح شد، تعطیل هستند.

منبع:

دسته‌ها: توریسم