عصر توریسم: رئیس كانون راهنمایان گردشگری در نامه ای به وزیر میراث فرهنگی نوشت در وضعیت فعلی راهنمایان گردشگری باید حدود 9 ماه بیكاری را تحمل یا با صنعت گردشگری خداحافظ كنند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، محسن حاجی سعید رئیس هیئت مدیره كانون انجمن های صنفی كارگری راهنمایان گردشگری سراسر كشور به علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نامه ای نوشت كه در آن درباره مشكلات راهنمایان گردشگری بعد از شیوع ویروس كرونا در كشور آن هم در زمان نزدیك به عید نوروز صحبت شده است. در متن این نامه آمده است: همانطور كه مستحضرید از آبان ماه سال جاری به صورت سلسله وار اتفاقاتی مانند اعتراضات مردمی، اقدامات خصمانه، تنش های سیاسی و حوادث غیرمترقبه گریبانگیر صنعت گردشگری و مشاغل وابسته به آن شده است. شوربختانه شیوع ویروس كرونا نتایج عمده ای در رفت و آمد مردم در سراسر دنیا و به طبع آن كاهش چشم گیر گردشگری و سفر شد و نتیجه آن منجر به لغو خیلی از پروازها و تورها به كشور شده است. بدین سبب تا اواسط شهریور ماه سال ۹۹ بواسطه شیوع ویروس و فصل خلوت گردشگری این شرایط اسفناك ادامه پیدا خواهدنمود. در سالی كه شعار سازمان جهانی گردشگری (گردشگری و مشاغل؛ آینده بهتر برای همه) تاكید ویژه ای بر مشاغل داشت، راهنمایان گردشگری در ایران باید حدود ۹ ماه بیكاری را تحمل یا با صنعت گردشگری خداحافظی كنند. تعطیلات نوروز تنها امید این قشر برای جان باردیگر گرفتن بود اما با اعمال محدودیت تردد، سفر و اقامت در بیشتر نقاط كشور بواسطه اهمیت حفظ سلامتی جامعه، این امید تبدیل به یاس شد. همگی واقفیم یكی از وظایف ذاتی، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت مدنی وزارت گردشگری، كوشش برای حفظ نیروی انسانی متخصص در شرایط اضطرار است. بر این اساس و برای حفظ این زنجیره حیاتی در صنعت، پیشنهاد كانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر كشور، دستور حضرتعالی برای پیگیری مجدانه و سریع جهت ارائه تسهیلات در چارچوب وام كم بهره به مبلغ ۲۰ میلیون تومان به راهنمایان گردشگری با تنفس یكساله از محل صندوق كارآفرینی، اعتبارات درون سازمانی و یا صندوق توسعه ملی است. لازم است تاكید نماییم در صورت خروج این قشر خبره از صنعت توریسم، آموزش و جایگزینی نیروی انسانی، زمانبر و پرهزینه تر از اینگونه مساعدتها خواهد بود. همین طور پیشنهاد می شود ایجاد صندوق پشتیبانی از فعالان گردشگری و كسب وكارهای وابسته زیر نظر وزارت متبوع را در دستورجلسه بعدی شورای سیاستگذاری گردشگری قرار دهید.

منبع: